Diet Doctors stora Diabetespanel

Diet Doctors stora Diabetespanel är för dig som vill få en bild av dina blodsockernivåer, c-peptid samt insulin. Det ingår även markörer för blodfetter (kolesterol, triglycerider), njure och blodstatus. Provsvaret kan ge en indikation på om du är i riskzonen för diabetes eller ge dig som redan har en diagnos möjligheten att följa dina värden över tid. 

  • 22 st analyser: blodsocker, C-peptid, insulin, blodfetter, njurmarkörer samt blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel.

Varför ska du beställa Diet Doctors stora Diabetespanel?

Alla typer av diabetes leder till att blodsockerhalten i blodet ökar.  Testet kan indikera på om du är i riskzonen för att få diabetes. Testet kan ge information om blodvärden kopplade till ett förstadie till diabetes, så kallade pre-diabetes. Kanske har du redan en diagnos och vill följa dina värden över tid. Det finns en koppling mellan diabetes och problem med hjärta-kärl samt njurar, därför är denna panel utökad med blodanalyser som ger dig mer information om detta.

Följande blodmarkörer ingår i Diet Doctors stora Diabetespanel:

Analysgrupp Analys
Diabetes

HbA1C

Glukos

Insulin

C-peptid

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol - total

Triglycerider

Njurfunktion

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Albumin

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Frågor och svar – Diet Doctors stora Diabetespanel

Hur ser kopplingen ut mellan diabetes, blodkärl och njurar?

Man kan tänka på diabetes som en kärlsjukdom och det förhöjda blodsockret kan på längre sikt leda till att såväl stora som små kärl tar skada. Typ 2 diabetes kan i ett tidigt stadium reverseras om den främsta orsaken är stillasittande och kraftig övervikt. Med ändrad livsstil, omläggning av kosten samt motion och viktnedgång kan man bli bättre. Typ 1 diabetes är ett kroniskt tillstånd och man kan inte bli frisk från sjukdomen, men man kan få bättre hälsa och livskvalitet med bra vanor i vardagen. Båda typerna av diabetes kan i längden leda till olika följdsjukdomar till exempel i blodkärl och njurar.

Får jag en diagnos?

Nej, Mediseras läkare kan inte ställa en diagnos endast utifrån ditt resultat på ett blodprov, det behöver kompletteras med andra typer av undersökningar och en bredare bedömning av läkare. Det du får är dina blodvärden i relation till ett referensvärde, det vill säga det riktvärde som är normalt för populationen samt en bedömning av dessa från en av våra legitimerade läkare. Om något värde skulle bedömas vara gravt avvikande tar läkaren kontakt med dig innan de digitala svaren skickas ut.

Vad skall jag tänka på inför provtagningen?

Blodprovet skall tas på fastande mage innan kl. 10:00 på morgonen. Du bör ha fastat sedan minst kvällen innan och inte ha ätit frukost innan. Du skall undvika allt intag av mat och dryck som kan påverka ditt blodsocker: juice, mjölk, sötade drycker, sötningsmedel, socker samt mat. Du kan dricka vatten, osötat te eller kaffe.

Var kan jag ta blodprovet?

Du kan ta detta blodprov på samtliga Mediseras provtagningsställen förutom i Kristianstad eller Karlskrona. Detta beror på kan vi ej genomföra analysen av insulin pga. att den är tidskritisk gällande transporten till laboratoriet. På dessa provtagningsställen rekommenderar vi detta istället:

Blodsocker test – Diabetes

Blodstatus och järntest

Hjärt & Kärltest

Njurtest

Kosttillskott, hormoner & mediciner

Tar du kosttillskott, tillför hormoner eller äter vissa mediciner kan detta påverka ditt resultat på blodanalysen. Följ de generella anvisningarna från Medisera och från din läkare samt var observant på att just det du tillför din kropp kan ha specifika anvisningar. Står du under behandling kan även din läkare ha information gällande detta. Avbryt aldrig en behandling på eget initiativ.

Hur lång tid tar det innan jag får mina provsvar?

Vissa analyser har en någon längre svarstid hos vissa laboratorier, exempelvis fS-Insulin. Detta innebär att leveranstiden kan bli något längre än den generella som är 2-6 vardagar efter att du tagit ditt blodprov.

Glukos och HbA1c

Glukos visar hur mycket socker du har i blodet. HbA1c innebär att man mäter hur sockerbelagda de röda blodkroppar (Hb), som har en livslängd på ca 3 månader, är. HbA1c visar därför ett snittresultat av hur mycket socker som cirkulerat i blodet under ca 3 månader.

C-peptid och insulin

C-peptid är ett biämne som produceras samtidigt som kroppen tillverkar insulin. Insulinet går ur kroppen snabbare än C-peptid. C-peptid nivån i blodet kan ge en bild om huruvida insulinproduktionen är i obalans. Förhöjda värden av C-peptid kan indikera diabetes typ 2 och ett lågt värde indikerar att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin och kan peka på diabetes typ 1. Blodprovet behöver kompletteras med andra typer av undersökningar för att man skall kunna ställa en diagnos. C-peptid kan även analyseras för att följa hur en insulinbehandling fungerar. Insulin är ett hormon som kroppen behöver för att cellerna skall kunna tillgodogöra sig energin i det vi äter. Energin i maten transporteras av blodet till kroppens olika delar, ofta i form av druvsocker, det vill säga glukos. Blodsockret regleras av insulinet och är en förutsättning för att cellerna skall kunna ta upp socker från maten vi äter.

Blodfetter

I denna panel ingå analys av kolesterol samt varianterna HDL och LDL kolesterol samt kvoten dem emellan. Även triglycerider ingår. Diabetes gör att förfettningen av kroppens kärl går snabbare.

Njurmarkörer

Ger dig information om balansen mellan salter och vätska i kroppen samt en estimering av hur effektivt din njure filtrerar blodet, så kallad eGFR. eGFR innebär att man estimerar (uppskattar) njurarnas glomerulära filtrationshastighet baserat på resultatet av blodanalysen gällande kreatinin. Detta hänger samman med njurens förmåga att producera urin för att transportera bort avfallsprodukter från kroppen.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer Medisera ej kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Mediseras läkare utgår ifrån det referensvärde som skickas ut från respektive laboratorium; Karolinska Universitetlaboratoriet, Unilabs och SYNLAB.

Diet Doctor

Denna blodpanel är framtagen i samarbete med Diet Doctor som erbjuder skräddarsydd kost för dig som vill gå ner i vikt, må bättre eller hantera din diabetes/prediabetes på ett bättre sätt. Med hjälp av kosten kan du förbättra eller rent av reversera din typ 2-diabetes.

Beställ Diet Doctors stora Diabetespanel - 1490 kr

Så fungerar Min Journal