Testosterontest

Testosterontestet är för dig som vill undersöka om testosteronbrist (män) eller överskott på testosteron (kvinnor) påverkar din livskvalitet. Följande ingår i testosterontestet:

 • 1 analys av testosteron
 • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är testosteron?

Testosteron utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor. Män har generellt högre nivåer än kvinnor. Hormonet har betydelse hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat könsdrift, muskelfunktion och skelett.

Betydelsen för män

I hypofysen bildas också andra hormon som stimulerar spermiebildningen. Studier visar att testosteron påverkar vårt allmänna välmående. Med lägre testosteronnivåer kan nedstämdhet och trötthet uppstå, och med högre testosteronnivåer en känsla av välmående. Onormala nivåer av testosteron kan påverka både livskvalitet och muskelmassa.

Symptom på testosteronbrist hos män

Det räcker inte att ha låg testosteronhalt för att få diagnosen testosteronbrist, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med testosteronbrist för att få diagnosen. Symtomen på testosteronbrist utvecklas vanligtvis gradvis. Testosteronbrist kan ge symptom som:

 • minskad muskelmassa
 • minskad sexlust
 • minskad energi
 • minskad motivation
 • ökat sömnbehov
 • ökad aggressivitet
 • ökad irritation
 • depression
 • försämrad koncentrationsförmåga
 • sämre minne
 • sömnstörningar

Obehandlad testosteronbrist kan också leda till muskelförsvagning/benskörhet. Då testosteron också påverkar produktionen av röda blodkroppar har män med testosteronbrist ofta lågt blodvärde. Testosteron varierar över dygnet varför testet normalt tas före kl. 10.00 med 12 timmars fasta och efter normal vila. Är du intresserad  av att läsa mer om testosteronbrist hos män rekommenderar vi att du tar del av följande information: Om testosteronbrist hos män Det räcker inte att ha låg testosteronhalt, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med testosteronbrist för att få diagnosen testosteronbrist.

Betydelsen för kvinnor

Hyperandrogenism är ett endokrint tillstånd av för höga värden av manliga könshormoner (androgener) hos en kvinna. Detta tillstånd hos kvinnor är ofta ett symtom på polycystiskt ovariesyndrom (POCS) som kan försvåra möjligheten att bli gravid.

Följande blodmarkör ingår i testosteronprovet

Analysgrupp Analys
Testosteron

Testosteron

Beställ testosteronprovet hos oss redan idag!

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om testosterontestet

Om provet

För vem passar testosterontestet?

Testosterontestet kan genomföras av män som vill se om de har låga värden samt av kvinnor som vill se om de har höga värden. Bland annat kan avvikande värden vara orsak till infertilitet eller dåligt allmänt mående.

Vid prostatacancer kan ibland läkemedel användas som minskar mängden testosteron. I dessa fall kan även testerna genomföras för att se på läkemedlets effekt. Det sker då på inrådan av läkare.

Vanliga symtom på låga nivåer av testosteron

Låga nivåer av testosteron kan påverka en persons allmänna mående. Detta exempelvis med trötthet och nedstämdhet.

Vilka andra blodprov kan vara aktuella?

Testosterontestet analyserar enbart testosteron. Önskas en bredare analys kan något av följande blodprov tas. Utöver testosteron analyseras 10 respektive 37 ytterligare markörer.

Prostata (PSA) & Testosterontest
Prostata & Testosterontestet (för män) innehåller 11 markörer och analyserar testosteron, PSA, LH, S-SHBG samt blodstatus.

Hälsokontroll med fertilitetsprofil
Hälsokontroll med fertilitetsprofil (för kvinnor) innehåller 38 markörer där de flesta på något sätt är kopplade till fertilitet. Om du försökt bli gravid i minst ett år bör däremot kontakt med läkare ske.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något speciellt inför provtagning?

Provtagning bör ske före klockan 10 på morgonen. Detta eftersom nivåerna av testosteron ändras över dagen. Fasta minst 12 timmar innan provtagning och ta enbart prov efter en normal nattsömn.

Var och när genomförs blodprovet?

Vid bokning väljs stad och provtagningsställe. Önskas detta ändras i efterhand behöver kundtjänst på kontaktas. Provtagning kan ske redan ett par minuter efter att bokning genomförts då remiss automatiskt skickas digitalt till valt provtagningsställe.

Går det att boka tid?

I vissa fall krävs tidsbokning, men det flesta provtagningsställen har drop-in tider. Dessa kan variera något mellan olika
provtagningsställen. I bekräftelsemailet som skickas ut vid beställning finns kontaktuppgifter och
övrig information inför besöket.

Om resultatet

Vad innebär avvikande värden för kvinnor?

Låga värden kan både resultera i nedstämdhet och trötthet samt minskad möjlighet att bli gravid. Höga värden kan resultera i klassiska manliga egenskaper så som mörkare röst och hår i ansiktet.

Vad innebär låga värden för män?

Utöver nedstämdhet och trötthet kan låga värden hos män innebära en lägre spermieproduktion vilket därmed påverkar möjligheten att bli pappa.

När och hur visas provresultatet?

Inom 2 till 6 vardagar är analysen klar och resultatet presenteras i ”Min Journal”. Logga in via länk längst upp till höger på Medisera.se. När provresultatet publiceras skickas även en notis (sms/mail) ut som anger att resultatet finns tillgängligt. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Testosterontest - 325 kr

Så fungerar Min Journal