Testosteron

Testosterontestet är för dig som vill undersöka om brist (män) eller överskott (kvinnor) påverkar din livskvalitet. Följande ingår:

 • 1 blodanalys av testosteronnivåer
 • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning; Män skall ta blodprovet före klockan 10 på morgonen. Detta eftersom nivåerna av manligt könshormon ändras över dagen. Kvinnor kan ta blodprovet närsomhelst under dagen.

Män skall också fasta minst 12 timmar innan provtagning samt ta provet efter en normal nattsömn. Kvinnor behöver inte fasta.

Vad är manligt könshormon?

Manligt könshormon (testosteron) utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor. Män har generellt högre nivåer än kvinnor. Hormonet har betydelse hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat könsdrift, muskelfunktion och skelett.

Betydelsen för män

I hypofysen bildas också andra hormon som stimulerar spermiebildningen. Studier visar att hormonet påverkar vårt allmänna välmående. Med lägre testosteronnivåer kan nedstämdhet och trötthet uppstå, och med högre testosteronnivåer en känsla av välmående. Onormala nivåer av testosteron kan påverka både livskvalitet och muskelmassa.

Symptom på brist hos män

Det räcker inte att ha låga nivåer av hormonet för att få diagnosen testosteronbrist, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med brist för att få diagnosen. Läs mer här. Symtomen på brist utvecklas vanligtvis gradvis. Brist kan ge symptom som:

 • minskad muskelmassa
 • minskad sexlust
 • minskad energi
 • minskad motivation
 • ökat sömnbehov
 • ökad aggressivitet
 • ökad irritation
 • depression
 • försämrad koncentrationsförmåga
 • sämre minne
 • sömnstörningar

Obehandlad brist kan också leda till muskelförsvagning/benskörhet. Då hormonet också påverkar produktionen av röda blodkroppar har män med brist ofta lågt blodvärde.Det manliga könshormonet varierar över dygnet varför testet normalt tas före kl. 10.00 med 12 timmars fasta och efter normal vila. Är du intresserad  av att läsa mer om brist hos män rekommenderar vi att du tar del av följande information: Viss.nu Det räcker inte att ha låga nivåer, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med brist för att få diagnosen testosteronbrist.

Betydelsen för kvinnor

Hyperandrogenism är ett endokrint tillstånd av för höga värden av manliga könshormoner (androgener) hos en kvinna. Detta tillstånd hos kvinnor är ofta ett symtom på polycystiskt ovariesyndrom (POCS) som kan försvåra möjligheten att bli gravid.

Följande blodmarkör ingår

Analysgrupp Analys
Manligt könshormon

Testosteron

Beställ testosterontest

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Om provet

För vem passar testet?

Test av manligt könshormon kan genomföras av män som vill se om de har låga värden samt av kvinnor som vill se om de har höga värden. Bland annat kan avvikande värden vara orsak till infertilitet eller dåligt allmänt mående.

Vid prostatacancer kan ibland läkemedel användas som minskar mängden. I dessa fall kan även testerna genomföras för att se på läkemedlets effekt. Det sker då på inrådan av läkare.

Vanliga symtom på låga nivåer

Låga nivåer av manligt könshormon kan påverka en persons allmänna mående. Detta exempelvis med trötthet och nedstämdhet.

Vilka andra blodprov kan vara aktuella?

Test av manligt könshormon analyserar enbart testosteron. Önskas en bredare analys kan något av följande blodprov tas.

Utöver manligt könshormon analyseras 10 respektive 37 ytterligare markörer.

Prostata (PSA) & Manligt könshormon
Prostata & Manligt Könshormon innehåller 11 markörer och analyserar manligt könshormon, PSA, LH, S-SHBG samt blodstatus.

Hälsokontroll med fertilitetsprofil
Hälsokontroll med fertilitetsprofil (för kvinnor) innehåller 38 markörer där de flesta på något sätt är kopplade till fertilitet. Om du försökt bli gravid i minst ett år bör däremot kontakt med läkare ske.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något speciellt inför provtagning?

Provtagning bör ske före klockan 10 på morgonen för män. Detta eftersom nivåerna av manligt könshormon ändras över dagen. Kvinnor kan ta blodprovet närsomhelst under dagen.

Män skall också fasta minst 12 timmar innan provtagning samt ta provet efter en normal nattsömn. Kvinnor behöver inte fasta.

Var och när genomförs blodprovet?

Vid bokning väljs stad och provtagningsställe. Önskas detta ändras i efterhand behöver kundtjänst på kontaktas. Provtagning kan ske redan ett par minuter efter att bokning genomförts då remiss automatiskt skickas digitalt till valt provtagningsställe.

Går det att boka tid?

I vissa fall krävs tidsbokning, men det flesta provtagningsställen har drop-in tider. Dessa kan variera något mellan olika
provtagningsställen. I bekräftelsemailet som skickas ut vid beställning finns kontaktuppgifter och
övrig information inför besöket.

Om resultatet

Vad innebär avvikande värden för kvinnor?

Låga värden kan både resultera i nedstämdhet och trötthet samt minskad möjlighet att bli gravid. Höga värden kan resultera i klassiska manliga egenskaper så som mörkare röst och hår i ansiktet.

Vad innebär låga värden för män?

Utöver nedstämdhet och trötthet kan låga värden hos män innebära en lägre spermieproduktion vilket därmed påverkar möjligheten att bli pappa.

När och hur visas provresultatet?

Inom 2 till 6 vardagar är analysen klar och resultatet presenteras i ”Min Journal”. Logga in via länk längst upp till höger på Medisera.se. När provresultatet publiceras skickas även en notis (sms/mail) ut som anger att resultatet finns tillgängligt. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ test av manligt könshormon - 350 kr

Så fungerar Min Journal