Testa allergi

I korthet uppstår allergiska reaktioner när kroppens immunförsvar överreagerar på allergener i omgivningen alternativt om du fått dem i dig. Det finns många typer av allergier och allergisjukdomar som är olika vanliga i olika delar av världen. I Sverige är det vanligt att vara allergisk mot pälsdjur, pollen, mögel, kvalster och olika typer av kontaktallergi. Sambandet mellan astma och allergi är starkt.

Kroppsliga reaktioner mot ämnen i mat kan delas upp i dels födoämnesallergi och dels icke-allergisk födoöverkänslighet. (Det senare innebär att immunförsvaret inte aktiveras och symptom kan uppkomma av t.ex. brist på enzym. Vid ex. laktosintolerans saknas alternativt att man har för lite av laktas, det enzym som bryter ner laktos i tarmen.) Födoämnesallergi kan delas upp i IgE-medierad allergi och icke-IgE-medierad allergi.

Läs mer om de allergitester via blodprov som Medisera erbjuder.

Födoämnesallergi

IgE-medierad allergi

Vid denna typ finner man allergiantikroppar (IgE-antikroppar) i blodet eller huden som är specifika för ett visst födoämne, t.ex. äggvita.

IgE-medierad allergi beror på att kroppens egna immunförsvar reagerar på allergener kan reaktionerna vara av olika svårighetsgrad även om allergin är mot samma typ av födoämne. Några kan få livshotande symtom som svullnad i luftvägarna, medan andra bara får klåda i munnen. Tolerans mot denna typ av överkänslighet kan utvecklas. Exempel på vanliga IgE-medierade allergier är allergi mot ägg, jordnötter och mjöl. Vid IgE-medierad allergi finns det mediciner att ta mot symtomen, om man får i sig det man inte tål av misstag.

Icke-IgE-medierad allergi

När det gäller icke-IgE-medierad allergi är det andra immunologiska mekanismer som ligger bakom reaktionerna. Inflammation i tarmen vid celiaki orsakas t.ex. av s.k. T-cellsmedierade reaktioner. Till skillnad från IgE-medierad allergi är celiaki livslång, det finns idag inga mediciner som botar sjukdomen. Behandlas inte celiakin kan det få allvarliga konsekvenser pga. att tarmen är skadad. Näringsbrist kan uppstå som en följd av att tarmen inte kan ta upp näringsämnen. Enstaka reaktioner vid icke-IgE-medierad allergi kan aldrig bli farliga, till skillnad från reaktioner vid IgE-medierad allergi.

Olika typer av allergier

Vissa ämnen är vanligare är andra att utveckla allergier mot, exempelvis pollen, nötter och päls. Du kan även vara allergisk mot kvalster, och till och med saker som är ”röda”. Just det sistnämnda kan bero på att kroppen är överkänslig mot ett visst färgämne, något som kan försvinna med tiden. Oavsett om du är överkänslig eller allergisk kan en allergi innebära stora förändringar i ditt liv och din vardag, inte minst på grund av symptomen. Nöt allergi kan ge så starka reaktioner vid kontakt att de som är allergiska kan svimma eller får hjärtstopp. Pollenallergi känns som en riktigt hemsk förkylning, speciellt när säsongen för pollen är som mest aktiv. Hundallergi och kattallergi gör det väldigt svårt att leka, mysa, kela och i princip befinna sig i samma rum som dessa husdjur.

Allergi går att behandla

Som alla pollenallergiker vet så är det extra jobbigt under vissa perioder av året. Oavsett om du har gräsallergi eller björkallergi känns det likadant. Ögonen kliar och rinner, näsan är täppt och kroppen är trött. Kattallergi och hundallergi ger liknande symptom, samt att de även kan ge hosta, utslag samt svårigheter att andas. Om du är väldigt allergisk mot något kan du tvingas ta med dig en adrenalinspruta. Om du misstänker att du är allergisk är det bra att utföra ett allergitest för att ta reda på vad du är allergisk mot. Det är fullt möjligt att vara allergisk mot flera saker, samt att utveckla allergier senare i livet.

Se alla allergitester här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.