Blodstatus & b-cellertest

Blodstatus & b-cellertestet är för dig som vill få information om hur dina blodvärden ser ut. Följande ingår i blodstatus & b-cellertestet:

 • 13 st analyser av bl.a. röda och vita blodkroppar, blodplättar, hemoglobin, blodbrist och risk för blodpropp
 • Provtagning hos valt provtagningsställe drop-in (du behöver inte boka tid)
 • Ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Blodstatus

Blodstatus används rutinmässigt för att få en övergripande status av olika celler i blodet och är inte ett enskilt test, utan en panel som normalt inkluderar information om röda och vita blodkroppar, blodplättar, hemoglobin, blodbrist och risk för blodpropp. Genom att analysera och utvärdera blodvärden kan man få mycket information som rör hälsan.  Om man till exempel har en pågående infektion eller ett bristande immunförsvar kan det visa sig på förhöjda eller för låga vita blodkroppar. Testpanelen innebär att många olika analyser utförs, t.ex.:

 • partikelkoncentrationen av röda blodkroppar
 • partikelkoncentrationen av vita blodkroppar
 • partikelkoncentrationen av blodplättar
 • koncentrationen av hemoglobin i blodet
 • den genomsnittliga mängden hemoglobin som en av dina röda blodkroppar har
 • risk för blodpropp
 • om du lider av blodbrist
 • b-cell differentialräkning

Blodet produceras i benmärgen varför ett blodstatustest också svarar på om benmärgen fungerar som den skall. En analys av blodet kan ge svar på om de föreligger risk för andra typer av sjukdomar.

B-cell differentialräkning

Då det finns många olika vita blodceller utförs också en så kallad B-cell differentialräkning. Om antalet vita blodceller är för högt eller lågt kan vi med en B-cell differentialräkning få information om vilka cellsystem som har rubbats. En analys av blodet kan även ge svar på om de föreligger risk för andra typer av sjukdomar eller besvär.

Vad ingår i blodstatus & b-cellertestet?

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

B-celler

B-Basofila granulo

B-Eosinofila granulo

B-Leukocyter

B-Lymfocyter

B-Monocyter

B-Neutrofila granulo

Undersök din hälsa redan idag – beställ blodstatus och b-cellertestet

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i ”Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Blodstatus & B-cellertest - 330 kr

Så fungerar Min Journal