Blodstatus & b-cellertest

Blodstatus & b-cellertestet är för dig som vill få information om hur dina blodvärden ser ut. Följande ingår i Blodstatus & b-cellertestet:

 • 12 st analyser av bl.a. röda och vita blodkroppar, blodplättar, hemoglobin, blodbrist och risk för blodpropp.
 • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

OBS! Går ej att beställa i Linköping, Norrköping, Malmö och Umeå på grund av att leveranstiden till laboratoriet är för lång och analysen därför ej kan utföras inom de 4 timmar som krävs för ett resultat.

Vad är blodstatus?

Blodstatus används rutinmässigt för att få en övergripande status av olika celler i blodet och är inte ett enskilt test, utan en panel som normalt inkluderar information om röda och vita blodkroppar, blodplättar, hemoglobin, blodbrist och risk för blodpropp.

Analys och utvärdering av blodvärden

Genom att analysera och utvärdera blodvärden kan man få mycket information som rör hälsan.  Om man till exempel har en pågående infektion eller ett bristande immunförsvar kan det visa sig på förhöjda eller låga vita blodkroppar. Testpanelen innebär att många olika analyser utförs, t.ex.:

 • partikelkoncentrationen av röda blodkroppar
 • partikelkoncentrationen av vita blodkroppar
 • partikelkoncentrationen av blodplättar
 • koncentrationen av hemoglobin i blodet
 • den genomsnittliga mängden hemoglobin som en av dina röda blodkroppar har
 • risk för blodpropp
 • om du lider av blodbrist
 • b-cell differentialräkning

Blodet produceras i benmärgen varför ett blodstatustest också svarar på om benmärgen fungerar som den skall. En analys av blodet kan ge svar på om de föreligger risk för andra typer av sjukdomar.

Vad innebär b-cell differentialräkning?

Då det finns många olika vita blodceller utförs också en så kallad b-cell differentialräkning. Om antalet vita blodceller är för högt eller lågt kan vi med en b-cell differentialräkning få information om vilka cellsystem som har rubbats.

Bra att tänka på

Blodproverna behöver inte tas innan kl. 10:00, däremot är det bra om du kan ta dem så tidigt på dagen som möjligt, då det är fördelaktigt om proverna kommer med samma dags transport till laboratoriet om transport krävs. Du kan ej ta dem dag innan röd dag och helst ej på en fredag pga. risken att de ej hinner till laboratoriet i tid.

Följande blodmarkörer ingår i Blodstatus & b-cellertestet

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

B-celler

B-Basofila granulo

B-Eosinofila granulo

B-Lymfocyter

B-Monocyter

B-Neutrofila granulo

Beställ blodstatus och b-cellertestet redan idag!

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Hur vet jag om jag borde testa min blodstatus?

Om du vill få mer information om blodvärdena i din kropp påverkar din livssituation eller om du upplever symptom för höga eller låga värden kan du testa din blodstatus.

Hur förbereder jag mig inför provtagningen?

Drick ej alkohol och undvik fet mat dagen före provtagning. Provtagningen bör heller inte utföras vid medicinering med anti-inflammatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel eller vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling.

Hur presenteras resultaten vid höga eller låga värden?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om dina blodvärden är höga, normala eller låga. Se videon ”Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Blodstatus & B-cellertest - 350 kr

Så fungerar Min Journal