Blodstatus & b-cellertest

Blodstatus & b-cellertestet är för dig som vill få information om hur dina blodvärden ser ut. Följande ingår i Blodstatus & b-cellertestet:

 • 12 st analyser av bl.a. röda och vita blodkroppar, blodplättar och hemoglobin.
 • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

OBS! Går ej att genomföra i Alingsås, Linköping, Norrköping, Umeå, Gävle, Karlstad, Sundsvall, Falun, Västerås, Örebro, Jönköping, Kalmar, Kristianstad samt Karlskrona på grund av att leveranstiden till laboratoriet är för lång och analysen därför ej kan utföras inom de 4 timmar som krävs för ett resultat.

Vad är blodstatus?

Blodstatus används rutinmässigt för att få en övergripande status av olika celler i blodet och är inte ett enskilt test, utan en panel som normalt inkluderar information om röda och vita blodkroppar, blodplättar och hemoglobin.

Analys och utvärdering av blodvärden

Genom att analysera och utvärdera blodvärden kan man få mycket information som rör hälsan.  Om man till exempel har en pågående infektion eller ett bristande immunförsvar kan det visa sig på förhöjda eller låga vita blodkroppar. Testpanelen innebär att många olika analyser utförs till exempel:

 • partikelkoncentrationen av röda blodkroppar
 • partikelkoncentrationen av vita blodkroppar
 • partikelkoncentrationen av blodplättar
 • koncentrationen av hemoglobin i blodet
 • den genomsnittliga mängden hemoglobin som en av dina röda blodkroppar har
 • b-cell differentialräkning

Blodet produceras i benmärgen varför ett blodstatustest också svarar på om benmärgen fungerar som den skall. En analys av blodet kan ge svar på om de föreligger risk för vissa typer av sjukdomar till exempel blodbrist.

Vad innebär b-cell differentialräkning?

Då det finns många olika vita blodceller utförs också en så kallad b-cell differentialräkning. Om antalet vita blodceller är för högt eller lågt kan vi med en b-cell differentialräkning få information om vilka cellsystem som har rubbats.

Bra att tänka på

Blodproverna behöver inte tas innan kl. 10:00, däremot är det bra om du kan ta dem så tidigt på dagen som möjligt, då det är fördelaktigt om proverna kommer med samma dags transport till laboratoriet om transport krävs. Du kan ej ta dem dag innan röd dag och helst ej på en fredag pga. risken att de ej hinner till laboratoriet i tid.

Följande blodmarkörer ingår i Blodstatus & b-cellertestet

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

B-celler

B-Basofila granulo

B-Eosinofila granulo

B-Lymfocyter

B-Monocyter

B-Neutrofila granulo

Beställ blodstatus och b-cellertestet

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Om provet

För vem passar Blodstatus & b-cellertestet?

Testet passar för dig som vill göra en kontroll av din blodstatus. Exempelvis kan avvikande värden vara tecken på blodbrist och förhöjd risk för blodpropp. Testet kan förenklat förklaras med ett ”hälsotest utifrån blodvärden”.

Vad innebär b-cellertest?

Ett b-cellertest mäter subtyper som finns inom vita blodkroppar, vars primära funktion är att skapa ett bra immunförsvar.

Varför anges att blodstatus ”inte är ett enskilt test”?

Till skillnad mot många andra blodprov är analys av blodstatus inte ett enskilt test som mäter en specifik nivå. Det är istället en samling av flertalet analyser, och förhållanden, som ger en god övergripande bild över cellerna i blodet.

Om provtagningen

Bör jag tänka på något inför provtagning?

Genomför provtagning tidigt på dagen, gärna under de första timmarna som provtagningsstället har öppet. Detta utifrån att transport till laboratoriet bör ske samma dag. Därmed bör provtagning inte ske fredagar, dag före helgdag eller på eftermiddagar.

Drick ej alkohol och undvik fet mat dagen före provtagning. För att korrekt resultat ska kunna visas är det även viktigt att du inte äter läkemedel med anti-inflammatoriska egenskaper, värk- eller febernedsättande medel eller nyss avslutat antibiotikabehandling.

Kom ihåg ID-kort vid provtagning. Ytterligare information ges i det bekräftelsemail som automatiskt skickas ut efter att beställning har genomförts.

Var kan provtagning ske?

Ange din bostadsort i vår söktjänst och få förslag på närmast belägna provtagningsställe. Här hittar du alla provtagningsställen i Stockholm.

När kan provtagning ske?

Som tidigast kan provtagning ske några minuter efter att en beställning/betalning har skett på Medisera.se. Därefter är den digitala remissen aktiv i tre månader.

Provtagning sker under drop-in tider med några få undantag. De flesta provtagningsställen har öppet måndag till fredag.

Om resultatet

Vad kan analysen påvisa?

Testet innefattar analys av 12 blodmarkörer. Ett högt värde av B-lymfocyter påvisa infektion i kroppen, men kan även bero på sjukdom. Analysresultatet presenteras tillsammans med gällande referensvärde samt kommentar av läkare.

Kan testet visa orsak till avvikande värden?

Nej, testet kan enbart visa normala, avvikande eller gravt avvikande värden. Någon diagnos kan inte ställas. Vid gravt avvikande värden bör däremot ytterligare undersökningar ske hos vårdcentral för att en diagnos ska kunna ställas.

När och var kan analysresultatet ses?

Efter 2 till 6 arbetsdagar går analysresultatet att se via ”Min Journal”. Du får då sms och e-post.

Hur presenteras resultaten vid höga och låga värden?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om dina blodvärden är höga, normala eller låga. Se videon ”Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Blodstatus & B-cellertest - 375 kr

Så fungerar Min Journal