Nordic Heart Center Test

Denna hälsokontroll kartlägger och analyserar dina blodvärden och hjälper dig att kontrollera din hälsa genom medicinsk information och ger dig indikation på om du är i riskzonen för vissa sjukdomar. Den kan även vara hjälpsam för dig som redan vet att du har problem; du kan följa dina blodvärden över tid och se om livsstilsförändringar får önskat resultat.

Nordic Heart Center Test är framtaget i samarbete med Dr. Rohani på Nordic Heart Center i Solna, Stockholm, som är experter på undersökningar och behandlingar kopplat till Hjärta-Kärl, Lung-funktion samt sömnrubbningar som exempelvis sömnapné.

Observera att denna blodanalys endast kan beställas som ett komplement till Dr. Rohanis andra undersökningar. Du behöver alltså boka tid hos Dr. Rohani separat. Om du även önskar en blodanalys kan du beställa den här hos Medisera. När du beställer detta paket ger du även ditt samtycke till att Dr. Rohani får ta del av ditt resultat av blodanalysen.

Följande ingår i Nordic Heart Center Test:

  • 19 olika blodanalyser som kan indikera exempelvis hjärt-kärlsjukdom, sköldkörtelrubbning, diabetes samt bristande njur- och/eller leverfunktion. Även blodstatus ingår.
  • Provtagning hos valt provtagningsställe drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Blodanalys genomförd av Karolinska Universitetslaboratoriet, SYNLAB eller Unilabs. Analysen konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden.
  • Tolkning av analyssvar tillsammans med Dr. Rohani på hans klinik i Solna efter en bokad läkarundersökning. Här tillkommer kostnad för läkarbesöket/undersökningen.

Varför ska du beställa Nordic Heart Center Test?

Hjärt-kärlsjukdom är den största folksjukdomen i Sverige och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Dessa sjukdomar har en tydlig korrelation till ålder samt livsstilsfaktorer såsom motion, rökning och kost. Genom att kartlägga dina blodvärden kan du bilda dig en uppfattning om hur dina värden ser ut jämfört med referensvärden och få hjälp att identifiera om du befinner dig i riskzonen för sjukdom. Detta kan även vara värdefullt för dig som lider av sjukdom och som önskar följa dina värden över tid. Blodanalysen kompletterar andra typer av undersökningar som Dr. Rohani erbjuder, till exempel: arbetsprov (undersöka cirkulations- och andningsorganens funktion), ultraljud av Hjärta-Kärl,  ultraljud av halskärl, 24-timmar blodtrycksmätning, långtids EKG-registrering, spirometri (lungtest) samt sömnutredning.

Bra att veta

Om du önskar komplettera din Hälsoundersökning hos Dr. Rohani med en blodanalys rekommenderar vi att du tar ditt blodprov 7-10 dagar innan din bokade tid hos Dr. Rohani för att du garanterat skall ha fått dina provsvar från laboratoriet. Du behöver ha BankId för att kunna ta del av dina provresultat.

Hur går det till?

Du beställer Nordic Heart Center Test hos Medisera. Du väljer ett provtagningsställe nära dig och går och tar ditt blodprov enligt de instruktioner du får vid beställning. Vi rekommenderar att du tar ditt blodprov minst 7-10 dagar innan ditt bokade läkarbesök. Läkarbesöket hos Dr. Rohani bokar du separat och för detta tillkommer det en kostnad. Ditt resultat från blodprovsanalysen tar du med dig till läkarbesöket, antingen skriver du ut detta på papper alternativt så kan du logga in med ditt BankId och se resultatet via Min journal under besöket. Då behöver du ha med dig din smart-phone / läsplatta eller liknande med tillgång till internet och Mobilt BankId. Kontrollera gärna innan så att det tekniska fungerar. Dr. Rohani tolkar sedan dina provsvar under besöket.

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol - total

Triglycerider

Njurfunktion

Kreatinin

Natrium

Kalium

Leverfunktion

ALAT

Sköldkörtel

TSH

Beställ Nordic Heart Center Test - 845 kr

Så fungerar Min Journal