Skräddarsy remissen – Välj själv vilka markörer du vill provta

Alkoholkonsumtion

Anabolism

Allergi specifika

Antikroppar

Blodbild

Blodbrist & Järnbrist

Blodfetter

Blodsocker

Hjärta & Kärl

Hormoner

Immunförsvar

Inflammation & Infektion

Lever & Njure

Mage & Tarm

Prostata

Reumatism

Sköldkörtel & Ämnesomsättning

Stress

Vävnad

Vitaminer & Mineraler

Metallanalyser

Stor Mellan Bas Stora Prestationstestet
Analyser 1390 kr 990 kr 590 kr 1990 kr
Blodstatus
Hemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
MCH
Erytrocyter (EPK)
Hematokrit (EVF)
Medel cell volym (MCV)
Diabetes
Glukos
HbA1C
Hjärta/kärl
Kolesterol - totalt
HDL - kolesterol
LDL - kolesterol
LDL/HDL Kvot
NON-Hdl kolesterol
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
Apo kvot
Njurfunktion
Kreatinin
eGFR (Krea) rel
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin
Leverfunktion
ASAT
ALAT
Vitaminer
Kobalamin - Vitamin B12
D-vitamin
Mineraler
Järn
Magnesium
Ferritin
Folat (bara för kvinnor)
Sköldkörtelrubbning
TSH
T4
T3 (bara för kvinnor)
Prostata/Testosteron
PSA (bara för män)
Testosteron (bara för män)
Inflammation
CRP
Stress/Anabolism
Kortisol
C-Peptid
IGF-1

Egenremiss för blodprovstagning

Genom att skräddarsy din egna remiss inför blodprovstagning med tilläggsanalyser kan du på egen hand skapa en remiss genom att välja blodmarkörer inom olika områden och provta dessa utan att först få remiss från läkare.

Skräddarsydd provtagning

Du kan få insikter som är specifika för dig, ditt kön, din ålder, livsstil och eventuella hälsoproblem. Nedan följer en översikt över olika områden och exempel på remisser som kan vara relevanta inom respektive kategori.

Alkoholkonsumtion

 • CDT och PEth för att mäta alkoholintag och riskbedömning avseende alkoholism
 • Leverenzymer ALAT, ASAT och GGT för leverfunktion

Allergi och intolerans

 • Total IgE samt specifika allergier som allergi mot gråbo, hund och katta
 • Laktosintolerans och celiaki, dvs. transglutaminas IgA

Anabolism

 • Testosteron och bioaktivt testosteron
 • IGF-1

Antikroppar

 • Antikroppar mot specifika patogener som SARS-CoV-2 antikroppar, borrelia, helicobacter och toxoplasma

Blodbild, blodbrist och järnbrist

 • Blodstatus, t.ex. hemoglobin, vita och röda blodkroppar
 • Järn och ferritin

Blodfetter

 • Kolesterolnivåer (LDL, HDL, totalt kolesterol)
 • Triglycerider

Diabetes/blodsocker

 • Glukosnivåer (fasteglukos, HbA1c)
 • Insulinnivåer

Hjärta och kärl

 • Lipoprotein a
 • Högkänsligt CRP
 • Blodtryck

Hormoner

 • Sköldkörtelhormoner (TSH, T3, T4)
 • Könshormoner (testosteron, östrogen)

Immunförsvar

 • Vitamin D-nivåer
 • Immunoglobulinnivåer (IgA, IgM, IgG)
 • Borrelia, TBE och Toxoplasma

Inflammation och infektion

 • CRP
 • Sänkningsreaktion (SR)

Lever och njure

 • Leverfunktion: ALAT (Alaninaminotransferas), ASAT (Aspartataminotransferas) och GGT (Gamma-Glutamyl Transferase)
 • Njurfunktion: natrium, kalium, kalcium, kreatinin, eGFR (Krea) rel, cystatin c, eGFR (Cystatin C) rel och eGFR (medel) relativ

Mage och tarm

 • Glutentest – Celiaki
 • Helicobacter pylori (IgG)
 • Laktosintolerans
 • Pankreasamylas

Metallanalyser

 • Järn, zink och magnesium
 • Bly, kvicksilver och kadmium

Prostata

 • PSA
 • Stockholm3

Sköldkörtel och ämnesomsättning

 • Sköldkörtelhormoner (TSH, T3, T4)
 • Tyreoideaperoxidase-antikroppar (TPO-antikroppar) och TRAK

Stress

 • Kortisolnivåer
 • DHEAS

Vävnad

 • Fibrinogen
 • Kreatinkinas (CK)
 • Laktatdehydrogenas (LD)

Vitaminer & Mineraler

 • D-vitamin, ferritin, fosfat och homocystein
 • Järn, folat och kobalamin

Egenremisser för kvinnor

Egenremiss för kvinnor kan t.ex. innehålla följande markörer:

 • Hormonnivåer som östrogen och progesteron
 • Sköldkörtelfunktion (TSH, T3, T4)
 • Järnstatus (ferritin, järn, transferrin)
 • Blodbrist

Fertilitet och graviditet

 • Ägglossningsmarkörer (LH, FSH)
 • Graviditetstest (hCG)

Egenremisser för män

Egenemisser för män kan t.ex. innehålla följande markörer:

 • Testosteronnivåer
 • Prostata-specifika markörer (PSA)
 • Stockholm3