Stora Allergitestet

Stora Allergitestet är för dig som har haft svårt att avgöra om och vad du är allergisk mot. Följande ingår i Stora allergitestet:

  • 15 st allergitest uppdelat på födoämne, pälsdjur och pollen
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Om du är allergisk får du veta vilket ämne du är allergisk mot.

Vad händer vid en allergisk reaktion?

Vid en allergisk reaktion reagerar kroppen mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. Dessa ämnen fastnar lätt på slemhinnorna i ögonen, och även i näsan samt i halsen. Detta kan framkalla symptom. Även när vi äter livsmedel som vi är allergiska mot kan utvändiga symptom som klåda, eksem och svullnad hud uppstå, men även invändiga reaktioner som svullnade luftvägar, magont och mag-tarmproblem. Ämnen som skapar sådana här reaktioner kallas allergener.

Vanliga allergener

Vanliga allergener som framkallar reaktioner är bland annat kattallergener, som ger reaktioner hos ungefär var tionde svensk. Det förmodas också idag att en anledning till att vi blir mer och mer allergiska är att våra hem är för rena, och att vi därför utsätts för alldeles för få allergener i tidig ålder. Kroppen får då aldrig någon möjlighet att vänja sig vid allergenerna.

Allergidiagnos

Medisera kan inte ställa diagnos utifrån resultatet på ditt blodprov. För diagnos behöver man ta in mer information i bedömningen. Om du önskar gå vidare med dina resultat rekommenderar vi dig att ta kontakt med din läkare/vårdcentral.

Följande ämnen testas i Stora allergitestet

Analysgrupp Analys
Allergi födoämne

Äggvita

Mjölk

Torsk

Vete

Jordnöt

Sojaböna

Allergi pälsdjur

Katt

Häst

Ko

Hund

Allergi pollen

Lönnpollen

Björkpollen

Bokpollen

Ekpollen

Valnötsträd

Beställ Stora allergitestet idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om Stora allergitestet

Om provet

Hur vet jag om jag borde testa mig för allergi?

Om du vill få mer information om allergi påverkar din livssituation eller om du upplever symptom för allergi kan det vara en god ide att testa dig.

Vem passar Stora allergitestet för?

Stora Allergitestet passar för dig som upplever lindriga allergiska reaktioner och inte vet orsak till dessa reaktioner. Vid större problem bör alltid tid på hälsocentral bokas för vidare undersökning och provtagning. Vanliga allergisymtom är klåda, svullnader och irritation i ögonen.

Sker någon exponering mot allergenerna?

Nej, blodprovet testar enbart förekomsten, och nivån av, IgE-antikroppar. Det kan därmed ge en indikation om allergi. För att en diagnos ska kunna ställas behöver en läkare både genomföra allergitester och kliniska symtom efter exponering.

Vad är ett screening-test?

De allergitester som erbjuds av Medisera är så kallade screening-tester. Dessa används när det inte finns någon tydlig indikator på vad personen är allergisk mot eller om det ens handlar om allergi. Via blodprovet går det att se om personen är överkänslig mot något av det som analyseras. I testet sker alltså analys av flera olika allergener via samma blodprov.

Om provtagningen

Hur går det till?

Efter beställning, och betalning av testet, skickas ett mail ut som bekräftar beställningen. Ett besök sker sedan under drop-in tider på det provtagningsställe som valts i kassan. Blodprovet genomförs och mäter mängden av allergiantikroppar i blodet. Det är dessa värden som sedan presenteras i provsvaret. Om det är höga värden innebär det att immunförsvaret reagerat och skapat antikroppar mot detta ämne.

Du tar alltså helt enkelt ett vanligt blodprov som sedan skickas till ett laboratorium för analys och resultaten kommer tillbaka några dagar senare. Testet mäter mängden allergiantikroppar i blodet och är kvantitativt. Du utsätts inte för några allergener under testningen.

Går det att ändra provtagningsställe i efterhand?

Kontakta Medisera om provtagningsställe önskas bytas.

Behöver jag tänka på något inför provtagningen?

I bekräftelsemailet finns information om provtagningen och vad du bör tänka på inför provtagning. Där framgår det även inom vilka tider som provtagningsstället har öppet. Du behöver inte fasta inför blodprovet eller ta det en särskild tid på dygnet.

Om resultatet

Kan en allergidiagnos ställas utifrån provresultatet?

Nej, Medisera genomför enbart blodanalyser och presenterar de värden som fastställs i laboratorium. Vid kraftigt avvikande värden kommer en läkare att kontakta dig och förklara vad detta innebär. Däremot kan aldrig en diagnos ställas enbart utifrån ett blodprov.

Resultatet kan däremot ligga till grund för vidare undersökningar samt eventuellt utesluta vissa allergier.

Analyseras alla allergener som finns?

Stora Allergitestet omfattar 15 av de vanligaste allergenerna. Detta uppdelat på 6 födoämnen, 4 pälsdjur och 5 pollen. Se exakt vilka det är i tabellen ovan. Det finns däremot fler allergier än dessa.

Hur presenteras resultatet?

När provresultatet är klart meddelas detta via sms och mail. Det är nu möjligt att logga in på Medisera.se via ”Min Journal”. Inloggning sker med Bank-ID. Provresultatet presenteras utifrån om det är normala eller avvikande nivåer samt kommenteras av en ansvarig läkare. Vid kraftigt avvikande värden kommer även en läkare att kontakta personen.

Beställ Stora Allergitestet - 3195 kr

Så fungerar Min Journal