HerCares Hälsokontroll för kvinnor

HerCares Hälsokontroll för kvinnor innehåller totalt 30 blodanalyser inklusive fem hormoner, fem vitaminer och mineraler, markörer kopplat till funktion hos sköldkörtel, lever- och njure samt blodstatus, diabetes och inflammation. Följande ingår:

  • 30 st analyser: hormoner kopplat till kvinnliga hormoner, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, diabetes, bristande njur- leverfunktion, inflammation och blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför beställa HerCares Hälsokontroll för kvinnor?

Du som kvinna får en hälsokontroll specifikt framtagen i samarbete med HerCare.

Vad behöver jag tänka på inför provtagningen?

Tag blodprovet innan kl. 10.00 på dagen pga. dygnsvariation av vissa markörer tex. järn.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Blodprovet skall tas dag 3-5 i din menscykel. Har du ingen mens längre spelar dagen du tar blodprovet ingen roll.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Om du har/tar preventivmedel eller läkemedel innehållande hormoner rekommenderar vi inte denna Hälsokontroll, om det inte är så att du vill undersöka dina nivåer när du tillför hormoner.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring.

Följande blodmarkörer ingår i HerCares Hälsokontroll för kvinnor:

Analysgrupp Analys
Hormon

FSH

Östrogen (östradiol)

Sköldkörtel

TSH

T3

T4

Vitaminer & Mineraler

D-vitamin

Kobalamin - B12

Folat - B9

Järn

Ferritin

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

HbA1C

Inflammation

CRP

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Bilirubin

ALP

Njurfunktion

Kreatinin

Natrium

Kalium

Albumin

Kalcium

Fosfat

eGFR (Krea) rel

Hur går det till?

Du beställer HerCares Hälsokontroll för kvinnor hos Medisera. Du väljer ett provtagningsställe nära dig och går och tar ditt blodprov enligt de instruktioner du får vid beställning. Om du har ett bokat besök hos HerCare rekommenderar vi att du tar ditt blodprov minst 7-10 dagar innan ditt bokade läkarbesök. Läkarbesöket hos HerCare bokar du separat och för detta tillkommer det en kostnad.

Beställ HerCares Hälsokontroll för kvinnor - 1490 kr

Så fungerar Min Journal