Leverfunktion

Levern utför många avancerade och viktiga kroppsfunktioner. I levern produceras flera ämnen, exempelvis glukos, gallsyror, ketoner, fria fettsyror, urea, albumin och hormoner som exempelvis IGF-1. Levern är en körtel och ett av de största organen vi har, näst störst efter huden. När levern fungerar optimalt bryter den bland annat ner olika sockerarter till monosackarider och glukos. Glukosen används som en snabb energikälla och kan även lagras i levern för senare användning.

Glukos och glykogen

För att kunna lagras i levern omvandlas glukosen till glykogen, ett ämne som även kan lagras i muskler. Glukos i form av glykogen är inte det enda som kan lagras i levern. I detta organ kan du även lagra proteiner, mineraler, vitaminer och vissa fettämnen.

Gallproduktion

En annan viktig leverfunktion är gallproduktionen. Galla används för att bryta ned fetter när du äter mat.

Farliga ämnen

Om du dricker eller äter något som inte är bra för kroppen är det leverns uppgift att ta hand om detta. Dessa farliga ämnen metaboliseras i levern till att bli andra ämnen. Även hormoner och kalcium renas i levern. Gifterna och metaboliterna kan föras ut ur kroppen genom gallan och avföringen eller genom att återupptas i blodcirkulationen och rensas bort av njurarna.

Fettlever

Levern påverkas i hög grad av din livsstil och kost och när något händer med levern påverkas många av kroppens funktioner. Fettlever är en sjukdom som kan bero på flera olika saker. Detta tillstånd kallas även för steatos och innebär att mer än fem procent av levern består av fett. Steatos innebär att levern är förstorad och kan så småningom leda till leverinflammation eller skrumplever. Det vanligaste sättet att få fettlever är genom övervikt. Det är även vanligt att få fettlever genom kraftig alkoholkonsumtion. Vissa mediciner kan också ge fettlever, samt sjukdomar som celiaki och hepatit C. Personer med fettlever löper högre risk att drabbas av diabetes och högt blodtryck. Fettlever är bara en av flera sjukdomar och besvär som är kopplade till kroppens leverfunktion.

ALAT-prov och ASAT-prov

Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som i första hand finns i levern. När levern skadas kommer enzymet ut i blodet där det kan upptäckas genom blodprov. Förhöjda alatvärden beror sannolikt på skadad lever, men kan även bero på vissa mediciner, leverinfektion och hepatit. Den vanligaste anledningen till förhöjda levervärden för ALAT är alkoholkonsumtion.
Aspartataminotransferas (ASAT) är ett annat enzym som också förekommer i levern i första hand. Även detta enzym frigörs och hamnar i blodet vid leverskada. Om du har förhöjda levervärden i form av högt ASAT-värde så är det en indikator på att du lider av virushepatiter. Det kan även ses vid levermetastaser samt vid muskeldystrofi, lungemboli, hemolys och bukspottskörtelinflammation. ASAT och ALAT testas nästan alltid samtidigt.

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.