Bilirubin, totalt

Denna analys mäter Bilirubin i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av Bilirubin, totalt
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är Bilirubin?

Ordet bilirubin kommer från latinets bilis som betyder galla och ruber som betyder röd/rödfärgad. De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Det gulfärgade ämnet utsöndras från levern till gallan och därefter vidare till tarmen där bakterier bryter ner det ytterligare till ett mer brunfärgat ämne. Den gula färgen framträder till exempel i gamla blåmärken och i ögonvitorna på den som lider av gulsot.

Det är bilirubinet som ger både urin och avföring dess färg. Om man har helt färglös, nästan vit, avföring och en närmast mörkbrun urin kan detta betyda att man har en helt igensatt gallgång. Detta beror på att när gallan inte fungerar behöver allt bilirubin utsöndras via urinen. Bilirubinvärdet i blodet varierar över dygnet och morgonvärdet är ofta högre än eftermiddagsvärdet.

Varför behövs analysen?

Analysen av bilirubin kan vara ett led i att undersöka sjukdom i lever eller problem med gallan. Den kan göras inför en operation eller för att undersöka om en nedsatt leverfunktion kan bero på att gallvägarna är igensatta. Analysen används även för att undersöka anemi: om de röda blodkropparna bryts ner snabbare än vad benmärgen klarar av att producera nya, ett tillstånd som leder till lågt blodvärde. När de röda blodkropparnas, erytrocyternas, livslängd är förkortad kallas detta hemolytisk anemi. Detta är relativt ovanligt i Sverige, men kan förekomma hos vissa grupper av människor som är födda i utlandet.

Följande ingår i Bilirubin testet

Analysgrupp Analys
Leverfunktion

Bilirubin, totalt

Frågor och svar om bilirubin

Vad innebär ett högt värde av bilirubin?

Ett högt värde av bilirubin i kroppen kan ha många orsaker och för att fastställa vad som orsakar detta behövs det kompletterande analyser och undersökningar. Det kan vara förknippat med leversjukdom och/eller sjukdomar som leder till stopp i gallvägarna eller att man på annat sätt är svårt sjuk. Ett förhöjt värde kan även tyda på hemolys, det vill säga att de röda blodkropparna bryts ner för snabbt. Olika läkemedel kan påverka levern och genom detta ge en stegring av halten bilirubin i blodet. Om man har en lindrigt förhöjd bilirubinhalt i blodet kallas det för hyperbilirubinemi. Detta på grund av att det bildas mera bilirubin än normalt eller att kroppens förmåga att göra sig av med slaggprodukten är nedsatt. Detta leder till gulsot med gulaktiga ögonvitor och gulaktig hy, mörk urin och klåda. Detta är symtom som skall tas på allvar.

Vad innebär ett lågt värde av bilirubin?

En låg halt av bilirubin i blodet är i de allra flesta fall normalt och inte förknippat med sjukdom.

Beställ Bilirubin - 175 kr

Så fungerar Min Journal