Hälsokontroll i Nyköping - Blodprovtagningsställen

Välj och beställ hälsokontroll

Boka hälsokontroll via blodprov i Nyköping

Var i Nyköping kan man ta blodprov?

I Nyköping erbjuder vi drop-in provtagning genom Unilabs Kemiska laboratorier vid Nyköpings lasarett. Du hittar mer information på följande länk: Hälsoundersökning på Unilabs Kemiska laboratoriet Nyköping lasarett

Vad innebär det att utföra en hälsokontroll?

En Hälsokontroll är någon form av medicinsk och/eller psykologisk undersökning och kartläggning av parametrar som är relevanta för din hälsa. Exempel på detta är livsstil, livssituation, kosthållning, graden av fysisk aktivitet vikt och längd eller analys av blodvärden.

Välj och beställ hälsokontroll

Vad ingår?

Vad som ingår och hur omfattande samt vilka metoder som används varierar. Om man vill göra en hälsokontroll kan detta vara i förebyggande syfte eller för att man vill förändra sina vanor. Det kan vara så att man vill ha svart på vitt att man behöver vidta åtgärder för att inte drabbas av sjukdom längre fram i livet. Eller för att få reda på att man mår bra.

Vad brukar man undersöka i ett hälsotest?

Vad man undersöker vid en hälsokontroll varierar, alltifrån mer specifika och avgränsade kontroller som exempelvis analys av blodvärden, till omfattande kontroller där man går igenom hela kroppen, organens och blodkärlens funktionsnivå med ultraljud och EKG. Om du vill undersöka dina blodvärden kan en mer omfattande Hälsokontroll genom blodprov ge dig svar på dina värden avseende; funktion hos njure, lever, sköldkörtel och hjärta/kärl. Vidare ingår analys av blodstatus, blodfetter (ex. kolesterol och triglycerider), PSA och testosteron (för män), folat och T3 (för kvinnor) indikatorer på stress exempelvis kortisol, C-peptid och IGF-1 samt vitamin och mineral. Du kan även få ditt blod analyserat avseende inflammation (CRP), anabolism och allergi.

Vad innebär en allmän hälsokontroll?

En allmän hälsokontroll kan ha olika omfattning och ofta ingår det analys av blodvärden. Detta kan utökas med exempelvis hälsosamtal med läkare eller sköterska för kartläggning av livsstil och kontroll av EKG, vikt och längd, syn och hörsel, hjärta-lungor, blodtryck, kroppstemperatur samt okulär översyn av kvalitén på hud, hår och naglar.

Varför kan jag inte bara gå till min vårdcentral?

Det finns ingenting som hindrar dig från att uppsöka din vårdcentral, det brukar dock vara svårt att få mer omfattande blodanalyser utförda i förebyggande syfte. Läkare brukar göra blodanalyser om hen misstänker sjukdom som ett led i att ställa diagnos. Vissa vårdcentraler erbjuder Hälsokontroller via blodprov, men ofta behöver du då själv stå för kostnaden.

Vad får jag om jag väljer Hälsokontroll Stor från Medisera?

Då får du ditt blod analyserat och dina exakta värden jämförda med referensvärden (det intervall som anses vara normalt hos ett större antal människor). Dina resultat visualiseras på ett överskådligt sätt i min journal, där du enkelt kan se om dina värden ligger inom det normala. Hälsokontroll Stor innehåller analys av blodmarkörer avseende vitaminer (B12 och D-vitamin) och mineraler, blodsocker, blodfetter, inflammation och blodstatus samt PSA och testosteron (om du är man) samt folat och T3 (om du är kvinna). Blodanalyser som hänger samman med funktion hos olika organ; njure, lever, hjärta-kärl samt sköldkörteln ingår också. Om dina resultat skulle bedömas som gravt avvikande ringer läkaren upp dig innan du får besked digitalt.

Vad kostar det?

Mediseras Hälsokontroller kostar mellan 290 och 2995 kr beroende på hur omfattande blodanalysen är. Hälsokontroll Stor kostar 1390 kr. Du kan välja mellan mer omfattande eller mer specifika analyser.

Vad innebär utökad hälsokontroll?

Om du söker en expanderad eller utökad Hälsokontroll behöver blodanalysen kompletteras med exempelvis ultraljud av hjärta, halskärl samt buk, undersökning av specialistläkare och kontroll av lungor, syn samt hörsel, Ibland ingår det även analys av urin och avföring.

Vad innebär kompletterande hälsokontroll?

Om du önskar kan du komplettera din blodanalys med andra typer av undersökningar och metoder men detta kan inte Medisera erbjuda tyvärr. Vissa företag erbjuder sina anställda Hälsokontroller via Företagshälsovården som kan vara av mer omfattande slag. Detta kan vara EKG, blodtrycksmätning, ultraljudsundersökning av buk, hjärta och kärl samt lungornas funktion samt samtal med sköterska eller läkare i syfte att kartlägga din livsstil.

Vad är en privat hälsokontroll?

En privat hälsokontroll är en sådan som du själv kan välja att genomföra och bekosta. Du kan lägga din beställning hos Medisera och direkt efter gå till ditt provtagningsställe för att lämna ditt blod. Det enda du behöver ta med är en giltig legitimation. När du skall ta del av dina resultat online behöver du ha tillgång till BankId för att legitimera dig på nätet.

Är hälsokontrollen via blodprov hos Medisera att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, de tjänster som Medisera erbjuder är att betrakta som Hälso- och sjukvård och vi är registrerade som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg.

Erbjuder Medisera företagsovård i Nyköping?

Ja! Läs mer om vår företagshälsovård i Nyköping eller kontakta oss för mer information.

Hälsokontroll via blodprov online

Medisera erbjuder hälsokontroller via blodprov online. Detta innebär att hela processen är online, förutom den del där du går och lämnar ditt blod. Detta går till så att en biomedicinsk analytiker eller sköterska sticker dig med en nål i armvecket och fyller på det antal rör som din analys kräver enligt e-remissen som är ställd i ditt namn, sedan är det klart. Det går ofta snabbt och de flesta upplever det som mindre smärtsamt. Det kan hjälpa att försöka slappna av. Sedan är det bara att vänta på att laboratoriet analyserar klart och att vår läkare kommenterat dina provsvar. När det är klart får du ett meddelande och kan gå in på min journal och ta del av resultatet. Om läkaren bedömer dina provsvar som gravt avvikande kommer denne ringa upp innan.