Provtagning i Nyköping

Välj och beställ hälsokontroll

Provtagning i Sörmland drop-in

I Nyköping erbjuder vi drop-in provtagning genom Unilabs provtagning vid Nyköpings lasarett.

Det fungerar såhär

1. Beställ provtagning online

Beställning och provsvar sker på medisera.se. Vår mest populära provtagning är Hälsokontroll Stor. Där ingår det analys av 35 markörer som är kopplade till 10 olika områden som hjärt-kärlfunktion, diabetes och funktion hos lever och njure.

2. Att tänka på innan provtagning

Kontrollera när ditt provtagningsställe har öppet. Det är drop-in som gäller varför du inte behöver boka tid. Tänk på att öppettider kan vara ändrade i samband med röda dagar, storhelger och under semestertider från slutet av juni till början av augusti. Lämna helst blod innan klockan 10 på dagen och gör det på fastande mage. Detta på grund av att vissa blodanalyser riskerar att bli missvisande annars exempelvis glukos och blodfetter. Du får mer information i det bekräftelsemail som skickas till dig i samband med beställning.

3. Ta blodprovet

Gå till provtagningsstället i Nyköping och lämna blod.

4. Läs ditt provsvar online

När ditt blodprov är analyserat och resultatet kommit in i våra system analyseras och kommenteras det av Mediseras läkare. Du får besked via sms och e-post när du kan ta del av dina provsvar och kan då logga in i ”Min journal” med hjälp av ditt BankId för säker åtkomst.

Frågor och svar

Vad innebär det att utföra en hälsokontroll?

En hälsokontroll är någon form av medicinsk och/eller psykologisk undersökning och kartläggning av parametrar som är relevanta för din hälsa. Exempel på detta är livsstil, livssituation, kosthållning, graden av fysisk aktivitet, vikt och längd eller analys av blodvärden. Om man vill göra en hälsokontroll kan detta vara i förebyggande syfte eller för att man vill förändra sina vanor. Det kan vara så att man vill ha svart på vitt att man behöver vidta åtgärder för att inte drabbas av sjukdom längre fram i livet.

Vilken typ av provtagning erbjuder Medisera?

Medisera specialiserar sig på och erbjuder provtagning och analys av blod. Vi erbjuder inte utökade hälsokontroller eller samtalsstöd.

Vad ingår i Mediseras provtagning?

I priset för de provtagningar som Medisera erbjuder ingår den elektroniska remissen, blodprovstagning, analys, läkarkommentar samt tillgång till Min Journal.

Vad kan man undersöka i Nyköping?

Vad man undersöker vid en hälsokontroll varierar, alltifrån mer specifika och avgränsade kontroller som exempelvis analys av blodvärden, till omfattande kontroller där man går igenom hela kroppen, organens och blodkärlens funktionsnivå med ultraljud och EKG. Om du vill undersöka dina blodvärden kan en mer omfattande hälsokontroll genom blodprov bl.a. ge svar på värden avseende:
 • funktion hos njure och lever
 • sköldkörtelfunktion
 • hjärta/kärl
 • blodstatus
 • blodfetter (ex. kolesterol och triglycerider)
 • PSA och testosteron (för män)
 • folat och T3 (för kvinnor)
 • kortisol
 • C-peptid
 • IGF-1
 • vitamin och mineral
 • inflammation (CRP)
 • anabolism
 • allergi

Vad innebär en allmän hälsokontroll?

En allmän hälsokontroll kan ha olika omfattning och ofta ingår det analys av blodvärden. Detta kan utökas med exempelvis hälsosamtal med läkare eller sköterska för kartläggning av livsstil och kontroll av EKG, vikt och längd, syn och hörsel, hjärta-lungor, blodtryck, kroppstemperatur samt okulär översyn av kvalitén på hud, hår och naglar.

Varför kan jag inte bara gå till min vårdcentral?

Det finns ingenting som hindrar dig från att uppsöka din vårdcentral, det brukar dock vara svårt att få mer omfattande blodanalyser utförda i förebyggande syfte. Läkare brukar göra blodanalyser om hen misstänker sjukdom som ett led i att ställa diagnos. Vissa vårdcentraler erbjuder hälsokontroller via blodprov, men ofta behöver du då själv stå för kostnaden.

Vad får jag om jag väljer Hälsokontroll Stor från Medisera?

Hälsokontroll Stor innebär provtagning av 35 blodmarkörer. Då får du ditt blod analyserat och dina värden jämförda med referensvärden (det intervall som anses vara normalt hos ett större antal människor). Dina resultat visualiseras på ett överskådligt sätt i min journal, där du enkelt kan se om dina värden ligger inom det normala. Hälsokontroll Stor innehåller analys av blodmarkörer avseende vitaminer (B12 och D-vitamin) och mineraler, blodsocker, blodfetter, inflammation och blodstatus samt PSA och testosteron (om du är man) samt folat och T3 (om du är kvinna). Blodanalyser som hänger samman med funktion hos olika organ; njure, lever, hjärta-kärl samt sköldkörteln ingår också. Om dina resultat skulle bedömas som gravt avvikande ringer läkaren upp dig innan du får besked digitalt.

Vad kostar det?

Mediseras provtagningar i Nyköping kostar mellan 200 och 3000 kr beroende på hur omfattande blodanalysen är. Hälsokontroll Stor kostar 1390 kr. Du kan välja mellan mer omfattande eller mer specifika analyser.

Vad innebär utökad hälsokontroll?

Om du söker en utökad hälsokontroll behöver blodanalysen kompletteras med exempelvis ultraljud av hjärta, halskärl samt buk, undersökning av specialistläkare och kontroll av lungor, syn samt hörsel, Ibland ingår det även analys av urin och avföring. Om du önskar kan du komplettera din blodanalys med andra typer av undersökningar och metoder i Nyköping men detta kan inte Medisera erbjuda tyvärr. Vissa företag erbjuder sina anställda Hälsokontroller via Företagshälsovården som kan vara av mer omfattande slag. Detta kan vara EKG, blodtrycksmätning, ultraljudsundersökning av buk, hjärta och kärl samt lungornas funktion samt samtal med sköterska eller läkare i syfte att kartlägga din livsstil.

Vad är en privat provtagning?

En privat provtagning är en sådan som du själv kan välja att genomföra och bekosta. Du kan lägga din beställning hos Medisera och direkt efter gå till ditt provtagningsställe i Nyköping för att lämna ditt blod. Det enda du behöver ta med är en giltig legitimation. När du skall ta del av dina resultat online behöver du ha tillgång till BankId för att legitimera dig på nätet.

Är provtagningen att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, de tjänster som Medisera erbjuder är att betrakta som Hälso- och sjukvård och vi är registrerade som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg.

Erbjuder Medisera företagshälsovård?

Ja! Läs mer om vår företagshälsovård i Nyköping eller kontakta oss för mer information.

Beställ provtagning i Nyköping

Medisera erbjuder beställning av provtagning online. Detta innebär att hela processen är online, förutom den del där du går och lämnar ditt blod. Utbildad personal tar blodprovet och fyller det antal rör som din analys kräver enligt e-remissen som är ställd i ditt namn, sedan är det klart. Det går ofta snabbt och de flesta upplever det som mindre smärtsamt. Det kan hjälpa att försöka slappna av. Sedan är det bara att vänta på att laboratoriet analyserar klart och att våra läkare kommenterat provsvaren. När det är klart får du ett meddelande och kan gå in på Min Journal och ta del av resultatet. Om läkaren bedömer dina provsvar som gravt avvikande kommer denne ringa dig.