Funktionsmedicinsk Blodpanel

Funktionsmedicinsk Blodpanel innehåller totalt 48 blodanalyser; 8 prover kopplade till njurfunktion, 5 markörer avseende leverfunktion, 7 vitaminer och mineraler samt blodprover gällande blodfetter, sköldkörtel, diabetes, inflammation, vävnad och blodstatus samt en utökad järnpanel.

 • 48 st analyser avseende; njur- och leverfunktion, vitaminer och mineraler, blodfetter, sköldkörtel, diabetes, inflammation, vävnad och blodstatus samt en utökad järnpanel.
 • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen. Du behöver också fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Varför skall du beställa Funktionsmedicinsk Blodpanel?

Blodpanelen ger en omfattande utvärdering av riskmarkörer för vanligt förekommande symtom, brister och sjukdomar.

Bra att veta

Vilka anvisningar finns inför att jag skall ta mitt blodprov?

 • Du skall nattfasta minst 10-12 timmar innan du tar ditt blodprov, drick gärna vatten.
 • Ta ditt blodprov innan klockan 10:00 på morgonen.
 • Ta ej järnmedicin dygnet före provtagningen.
 • Inta ej kosttillskott på 14 dagar innan provtagning, minimum 4 dagar innan.
 • Visa mediciner kan påverka resultatet på blodanalysen exempelvis levaxin och biotin.
 • Tag ej blodprov dag innan röd dag och inte på en fredag. Detta på grund av att det finns risk att vissa prover fördröjs i transport till laboratorium och därmed förstörs. Analysen är då inte möjlig att genomföra.
 • Se mer detaljerad information som skickas till dig vid beställningen samt följ anvisningar från din läkare.
 • Tas blodprovet på ett Karolinska provtagningsställe svaras Transferrin ut istället för TIBC (Total Iron Binding capacity).
 • Vi kan ej erbjuda denna hälsokontroll i Karlskrona och Kristianstad. Gällande SR, sänkan: tar man blodprov i Alingsås, Gävle, Sundsvall, Karlstad, Falun eller Kalmar kan vi ej garantera att vi kan genomföra analys av SR, sänkan. Detta beror på att den är tidskritisk gällande transporten till laboratoriet i Täby, Stockholm. Oftast går det bra. Gäller endast SR, sänkan.

Kosttillskott, hormoner & mediciner

Tar du kosttillskott, tillför hormoner eller äter vissa mediciner kan detta påverka ditt resultat på blodanalysen. Följ de generella anvisningarna från Medisera samt var observant på att just det du tillför din kropp kan ha specifika anvisningar. Står du under behandling kan även din läkare ha information gällande detta.

Hur lång tid tar det innan jag får mina provsvar?

Vissa analyser har en någon längre svarstid hos vissa laboratorier, exempelvis fS-Insulin. Detta innebär att leveranstiden kan bli något längre än den generella som är 2-6 vardagar efter att du tagit ditt blodprov.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer Medisera ej kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Mediseras läkare utgår ifrån det referensvärde som skickas ut från respektive laboratorium; Karolinska Universitetlaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Detta kan skilja sig från det funktionsmedicinska referensintervallet. Detta innebär att tolkningen av ditt resultat kan skilja sig åt mellan den som görs av Mediseras läkare och den som görs av en Funktionsmedicinsk läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Funktionsmedicinsk Blodpanel:

Analysgrupp Analys
Diabetes

HbA1C

Glukos

Insulin

C-peptid

Inflammation

CRP, högkänsligt

SR (sänkningsreaktion) 

Leverfunktion

ALAT

ASAT

Bilirubin

ALP

GGT - Gamma-Glutamyl Transferase

Njurfunktion

Albumin

Kalcium

Fosfat

Kalium

Kreatinin

Natrium

Urea

Urat

Hjärta/kärl

Kolesterol - total

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

NON-hdl kolesterol

Triglycerider

Vitaminer

D-vitamin

Kobalamin - B12

Folat - B9

Homocystein

Mineraler

Magnesium

Zink

Ferritin

Järn

Järnpanel

Transferrinmättnad

TIBC (Total Iron Binding capacity) eller Transferrin

Sköldkörtel

TSH

T4 (fritt)

T3 (fritt)

TPO-antikroppar

Vävnad

LD (laktatdehydrogenas)

CK (kreatinkinas)

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Frågor och svar

Om provet

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicinen är ett medicinskt område vars målsättning är att på vetenskaplig grund identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna vid ohälsa och sjukdom istället för att dämpa symptom med läkemedel. I USA har arbetsmodellen funnits länge, i Sverige är den relativt ny. Ofta låter en funktionsmedicinsk  läkare dig göra extensiva laboratorieutvärderingar och andra hälsomätningar för att ta reda på vad som gått snett i ditt inre. Arbetet går ut på att efter noggrann kartläggning optimera din biokemi och livsstil oavsett hur utgångsläget ser ut. Behandlingsprocessen är beprövad, datadriven och standardiserad och innefattar självskattning, symptombeskrivning, labbtester samt funktionsmedicinsk analys av din situation.

Vad är det för skillnad på funktionsmedicin och vanlig skolmedicin?

Funktionsmedicin och vanlig skolmedicin har i grunden två olika tillvägagångssätt: funktionsmedicin tar ett helhetsperspektiv och fokuserar på att hitta och behandla grundorsakerna till ohälsa, medan skolmedicin oftast är symptombaserad och använder standardiserade behandlingar för att snabbt och effektivt hantera medicinska problem.

Detta innebär att funktionsmedicin kan vara väldigt effektiv och bra vid behandling av kroniska sjukdomar, medan skolmedicin kan vara att föredra vid behandling av akuta symtom och sjukdomar. Båda metoderna har sina fördelar och kan komplettera varandra beroende på patientens behov och situation.

Vad kan blodprovet ge för insikter?

Blodprovet kan ge dig insikt i din näringsstatus genom att mäta nivåerna av vitaminer och mineraler i kroppen. De biomarkörer som ingår i detta test är; vitamin D, B12, B9, homocystein, magnesium, zink ferritin och järn. Genom att mäta dessa kan du få en inblick i om du till exempel har brist på vitamin.

Du kan även få information om du löper risk att drabbas av diabetes eller kardiovaskulära problem. Genom att mäta insulin-nivåer, HbA1c, glukos och c-peptid kan du se om du har pre-diabetes eller löper risk att drabbas av diabetes i framtiden och börja förebygga detta. Samma gäller för hjärt- och kärlsjukdomar då biomarkörer som mäter de olika typerna av kolesterol och triglycerider ingår.

Även sköldkörtelhormoner analyseras för att kunna ge en inblick i hur hormonbalansen avseende sköldkörteln ser ut.

Inflammationsmarkörer som CRP och sänkningsreaktion kan avslöja kronisk eller akut inflammation.

Lever- och njurfunktion bedöms genom kontroll av ett flertal markörer kopplat till leverns och njurarnas funktion och hälsa. Även här för att kunna upptäcka eller förebygga sjukdom i dessa organ.

Till sist ingår det biomarkörer som mäter blodstatus och vävnad. Biomarkörerna relaterade till blodstatus ger dig en inblick i om du eventuellt har blodbrist. Vävnadsmarkörerna kan ge dig en insikt i om du har någon skada, obalans eller sjukdom som påverkar kroppens muskler och vävnader.

Om provtagningen

Vilka anvisningar finns inför att jag skall ta mitt blodprov?

Du skall nattfasta minst 12 timmar innan du tar ditt blodprov, drick gärna vatten. Ta blodprovet innan klockan 10:00 på morgonen. Ta ej järnmedicin dygnet före provtagningen. Visa mediciner kan påverka resultatet på blodanalysen exempelvis levaxin och biotin. Tag ej blodprov dag innan röd dag och inte på en fredag. Detta på grund av att det finns risk att vissa prover fördröjs i transport till laboratorium och därmed förstörs. Analysen är då inte möjlig att genomföra.

Se mer detaljerad information som skickas till dig vid beställningen samt följ anvisningar från din läkare.

Tas blodprovet på ett Karolinska provtagningsställe svaras Transferrin ut istället för TIBC (Total Iron Binding capacity).

Om resultatet

Hur lång tid tar det innan jag får mina provsvar?

Vissa analyser har en något längre svarstid hos vissa laboratorier, exempelvis fS-Insulin. Detta innebär att leveranstiden kan bli något längre än den generella som är 2-6 vardagar efter att du tagit ditt blodprov.

Beställ Funktionsmedicinsk Blodpanel - 2690 kr

Så fungerar Min Journal