Funmeds Blodpanel

Funmeds Blodpanel innehåller totalt 46 blodanalyser; 8 prover kopplade till njurfunktion, 5 markörer avseende leverfunktion, 7 vitaminer och mineraler samt blodprover gällande sköldkörtel, diabetes, inflammation, vävnad och blodstatus samt en utökad järnpanel.

 • 46 st analyser avseende; njur- och leverfunktion, vitaminer och mineraler, sköldkörtel, diabetes, inflammation, vävnad och blodstatus samt en utökad järnpanel.
 • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall du beställa Funmeds Blodpanel?

Funmed har tagit fram en blodpanel som ger en omfattande utvärdering av riskmarkörer för vanligt förekommande symtom, brister och sjukdomar. Du kan välja om du gör Funmeds Blodpanel med eller utan stöd från Funmeds funktionsmedicinska läkare eller coacher.

Bra att veta

Vilka anvisningar finns inför att jag skall ta mitt blodprov?

 • Du skall nattfasta minst 10-12 timmar innan du tar ditt blodprov, drick gärna vatten.
 • Ta ditt blodprov innan klockan 10:00 på morgonen.
 • Ta ej järnmedicin dygnet före provtagningen.
 • Inta ej kosttillskott på 14 dagar innan provtagning, minimum 4 dagar innan.
 • Visa mediciner kan påverka resultatet på blodanalysen exempelvis levaxin och biotin.
 • Tag ej blodprov dag innan röd dag och inte på en fredag. Detta på grund av att det finns risk att vissa prover fördröjs i transport till laboratorium och därmed förstörs. Analysen är då inte möjlig att genomföra.
 • Se mer detaljerad information som skickas till dig vid beställningen samt följ anvisningar från din läkare.
 • Tas blodprovet på ett Karolinska provtagningsställe svaras Transferrin ut istället för TIBC (Total Iron Binding capacity).
 • Tar du ditt blodprov i Gävle, Sundsvall eller Karlstad kan vi ej garantera att vi kan genomföra analysen av SR (sänkningsreaktion) pga. att den är tidskritisk gällande transporten till laboratoriet i Täby, Stockholm. Gäller endast just denna analys.

Kosttillskott, hormoner & mediciner

Tar du kosttillskott, tillför hormoner eller äter vissa mediciner kan detta påverka ditt resultat på blodanalysen. Följ de generella anvisningarna från Medisera och Funmed samt var observant på att just det du tillför din kropp kan ha specifika anvisningar. Står du under behandling kan även din läkare ha information gällande detta.

Hur lång tid tar det innan jag får mina provsvar?

Vissa analyser har en någon längre svarstid hos vissa laboratorier, exempelvis fS-Insulin. Detta innebär att leveranstiden kan bli något längre än den generella som är 2-6 vardagar efter att du tagit ditt blodprov. Ta därför ditt blodprov senast 8-10 dagar innan ditt bokade besök.

Hur går det till?

Ta ditt blodprov i god tid innan ditt bokade besök hos Funmed, senast 8-10 dagar innan. Du behöver mobilt Bank ID för att själv kunna ta del dina provresultat och läkarkommentar från Medisera. Du behöver inte skicka ditt resultat på blodproverna till Funmed om du bokar en konsultation med läkare eller coach. Du kommer att få ge ditt samtycke till att Funmed tar del av blodprovsresultatet i samband med att du fyller i hälsoformulär hos Funmed.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer Medisera ej kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Mediseras läkare utgår ifrån det referensvärde som skickas ut från respektive laboratorium; Karolinska Universitetlaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Detta kan skilja sig från det funktionsmedicinska referensintervallet som Funmeds läkare utgår ifrån vid sin bedömning av din individuella situation, sjukdomshistorik och symtombild. Detta innebär att tolkningen av ditt resultat kan skilja sig åt mellan den som görs av Mediseras läkare och den som görs av Funmeds läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Funmeds Blodpanel:

Analysgrupp Analys
Diabetes

HbA1C

Glukos

Insulin

C-peptid

Inflammation

CRP, högkänsligt

SR (sänkningsreaktion) 

Leverfunktion

ALAT

ASAT

Bilirubin

ALP

GGT - Gamma-Glutamyl Transferase

Njurfunktion

Albumin

Kalcium

Fosfat

Kalium

Kreatinin

Natrium

Urea

Urat

Hjärta/kärl

Triglycerider

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

Kolesterol - total

Vitaminer

D-vitamin

Kobalamin - B12

Folat - B9

Homocystein

Mineraler

Magnesium

Zink

Ferritin

Järn

Järnpanel

Transferrinmättnad

TIBC (Total Iron Binding capacity) eller Transferrin

Sköldkörtel

TSH

T4 (fritt)

T3 (fritt)

TPO-antikroppar

Vävnad

LD (laktatdehydrogenas)

CK (kreatinkinas)

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicinen är ett medicinskt område vars målsättning är att på vetenskaplig grund identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna vid ohälsa och sjukdom istället för att trycka ner symptom med läkemedel. I USA har arbetsmodellen funnits länge, i Sverige är den relativt ny. Funmeds läkare låter dig göra extensiva laboratorieutvärderingar och andra hälsomätningar för att ta reda på vad som gått snett i ditt inre. Arbetet går ut på att efter noggrann kartläggning optimera din biokemi och livsstil oavsett hur utgångsläget ser ut. Behandlingsprocessen är beprövad, datadriven och standardiserad och innefattar självskattning, symptombeskrivning, labbtester samt funktionsmedicinsk analys av din situation. Ni kommer gemensamt att gå igenom de fynd som gjorts i testerna och du kommer att erhålla en skräddarsydd behandlingsplan och relevanta verktyg för att förbättra din hälsa. Det här ingenjörslika, faktabaserade och mätbaserade processtänket är en grundläggande del i Funmeds arbetssätt.

Funmeds team hjälper dig vidare

Använd dina blodprovsresultat hos Funmed för en mer djupgående analys av din situation. Funmed kan erbjuda ett antal olika alternativ (kostnad tillkommer):

– Funmed Coach Scan Paket

Coachen går igenom dina blodprovssvar och hälsoformulär och ger dig individuella råd kring kost och livsstil ur ett funktionsmedicinskt perspektiv.

– Funmed Explore online

En mer omfattande Hälsokontroll där blodprover kompletteras med urin-, avföring- och utandningstest samt konsultation med Funmeds läkare och coacher. Klicka här för mer information på FunMeds webbplats.

Beställ Funmeds Stora Blodpanel - 3190 kr

Så fungerar Min Journal