Blodgrupps-test

Blodgrupps-testet är för dig som vill ta reda på vilken blodgrupp du har. Följande ingår:

  • 1 st analys av av blodgrupp, sk. ABO-Rh gruppering samt erytrocyt-antikroppsscreening
  • Blodprovstagning på Karolinska Universitetslaboratoriet drop-in
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Observera att blodgrupps-testet enbart kan tas på Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsställen.

Olika blodgrupper

Det finns ca 380 kända markörer för blodgrupper och av dessa är ca 345 indelade i 43 olika blodgruppssystem varav de vanligaste är ABO-systemet och Rh-systemet.

ABO-systemet

ABO-systemet är indelat i A, B, AB och O, som står för ”Ohne” (tyska för “utan”) och som används i de flesta länder. I Sverige benämns även O som 0 (noll). Enligt detta system kan du ha någon av följande blodgrupper:

A
B
AB
0 (noll)

A är vanligast i Sverige och därefter kommer blodgrupp 0 (noll). Blodgrupperna B och AB är relativt ovanliga.

Antigener avgör

På de röda blodkropparnas yta finns proteiner, så kallade antigener, som skiljer blodgrupperna åt. Blodgrupp A har A-antigen på blodkropparnas yta och blodgrupp B har B-antigen. Blodgrupp AB har både A-antigen och B-antigen på blodkropparnas yta och i de fall där A-antigen och B-antigen saknas tillhör man blodgrupp 0.

Antikroppar

Utöver antigener har vi också antikroppar i blodet. Dessa angriper blodkroppar med en viss typ av antigen på sin yta vilket ger att blod från olika blodgrupper inte kan blandas hur som helst.

Blodgrupp A har antikroppar som angriper B-blodkroppar. Blodgrupp B har antikroppar mot A-blodkroppar. Blodgrupp AB saknar antikroppar mot både A-blodkroppar och B-blodkroppar. Blodgrupp 0 har antikroppar både för A-blodkroppar och B-blodkroppar.

Rh-systemet

Det som förr kallades Rh-faktorn (numera D), finns hos cirka 85 procent av Sveriges befolkning. Dessa kallas Rh-positiva (RhD+). Resten av befolkningen, som saknar denna faktor, kallas Rh negativa (RhD-).

Erytrocyt-antikroppsscreening

Irreguljära erytrocytantikroppar är antikroppar som inte förekommer i blodet naturligt. Personer som varit gravida eller blodtransfunderats med röda blodkroppar kan ha irreguljära erytrocytantikroppar. Inför en blodtransfusion vid val av erytrocyter (röda blodkroppar) måste man veta vilka/vilken antikroppar en person har för att den mottagande personens immunförsvar inte ska angripa det transfunderade blodet. Utöver vid blodtransfusion är det viktigt att veta i mödravården i förebyggande syfte för att undersöka om det nyfödda barnet kan komma att drabbas av en blodrelaterad sjukdom.

Följande blodmarkör ingår i Blodgrupps-testet

Analysgrupp Analys
Blodgrupp

AB0-Rh gruppering samt erytrocytantikroppsscreening

Testa din blodgrupp

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om blodgruppstestet

Om provet

För vem passar blodgruppstestet?

Blodgruppstestet är för dig som vill ta reda på vilken blodgrupp du har genom en väldigt säker metod – blodprov.

Är det inte billigare att testa blodgrupp med hemmatest?

Det finns billigare alternativ för att testa blodgrupp hemma. Dessa alternativ kan dock vara svåra att genomföra själv och utgången blir i vissa fall därför osäkert.

Varför skall man testa blodgrupp via blodprov?

Du skall testa blodgrupp via blodprov på grund av att det är det säkraste sättet att testa blodgrupp på idag samt för att provet utförs av professionell personal och blodet analyseras av ackrediterat laboratorium – Karolinska Universitetslaboratoriet. Dessutom granskas det av legitimerad läkare.

Vad inkluderas i blodgruppstestet?

Det som ingår är dels ABO-Rh gruppering och dels erytrocyt-antikroppsscreening.

Vad betyder erytrocyt-antikroppsscreening?

Irreguljära erytrocytantikroppar är antikroppar som inte förekommer i blodet naturligt. Personer som varit gravida eller blodtransfunderats med röda blodkroppar kan ha irreguljära erytrocytantikroppar. Inför en blodtransfusion vid val av erytrocyter (röda blodkroppar) måste man veta vilka/vilken antikroppar en person har för att den mottagande personens immunförsvar inte ska angripa det transfunderade blodet. Utöver vid blodtransfusion är det viktigt att veta i mödravården i förebyggande syfte för att undersöka om det nyfödda barnet kan komma att drabbas av en blodrelaterad sjukdom.

Vad betyder antigen?

Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody och generator och är ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret. När ett antigen kommer in i kroppen leder det till nybildning av antikroppar emot detta.

Vad betyder antikropp?

Antikroppar (Ab för Antibody) är proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, dvs. antigener. Funktionen hos antikroppen är att binda sig till antigener och därigenom möjliggöra eliminering.

Om provtagningen

Hur beställer jag blodgruppstestet?

Du beställer blodgruppstestet genom att klicka på “Beställ Blodgrupps-test” knappen på denna sida. Därefter genomför du beställningen genom att fylla i dina uppgifter och klicka på “Slutför Köp”. En remiss skickas då automatiskt till valt provtagningsställe och du kan ta blodprovet på valt provtagningsställe redan inom minuter.

Var kan jag ta blodprovet i Stockholm?

I Stockholm kan du ta blodprov för att bestämma blodgrupp på alla Karolinska Universitetslaboratorium provtagningsställen. Du hittar mer information och alla provtagningsställen i Stockholm här.

Behöver jag tänka på något inför provtagning?

Du behöver ta med giltig legitimation inför provtagning.

Jag har beställt ett test, men vill byta till annat test.

Det går bra om det inte gått mer än 14 dagar från det att du beställde testet. Kontakta vår kundtjänst för vidare hjälp.

Om resultatet

Hur lång tid dröjer resultatet?

Du får resultatet inom 2 till 6 arbetsdagar. Sms och e-post skickas till dig när provsvar och läkarkommentar är klara.

Kommenterar en läkare alltid resultatet?

Ja, en legitimerad läkare kommenterar alltid provsvaren.

Beställ Blodgrupps-test - 1845 kr

Så fungerar Min Journal