Blodanalys & Blodstatus

Blodstatus är ett test för blodanalys som är vanligt för att få en övergripande status och analys av olika celler i blodet. Blodstatus är normalt en testpanel som kan innehålla följande:

  • Hb, Hemoglobin. Anger hur mycket hemoglobin du har i blodet.
  • LPK, Leukocyter. Anger partikelkoncentrationen av de vita blodkropparna i blodet.
  • TPK, Trombocyter. Anger partikelkoncentrationen av blodplättar i ditt blod.
  • MCH, Hemoglobinmassa. Anger den genomsnittliga mängden hemoglobin i en röd blodkropp.
  • EPK, Erytrocyter. Anger partikelkoncentrationen av röda blodkroppar.
  • EVF,  Erytrocytvolymfraktion. Anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. (En äldre benämning är hematokrit.)
  • MCV, Medelcellvolym. Anger den genomsnittliga storleken på en röd blodkropp.
  • MCHC, Hemoglobinmassakoncentration. Anger hemoglobinkoncentrationen i dina röda blodkroppar.

Test av blodstatus via blodprov inkl. analys och läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras Hälsokontroll Stor och i Blodstatus & B-cellertestet.

Blodanalys och blodprov

Att ta blodprov och analysera blodstatus är en av de mest grundläggande och användbara analyserna. Blodprovsvärden kan indikera en mängd olika sjukdomar och kan även användas för att se hur en behandling påverkar kroppen. Oftast används blodstatus och blodanalys som en av flera pusselbitar som läkaren behöver ta hänsyn till när de bildar sig en uppfattning av en sjukdomsbild.

Blodbrist

Blodbrist kan bero på flera olika saker, från järnbrist till dålig ämnesomsättning eller att något annat ämne som behövs vid blodproduktionen saknas. Vid test av blodstatus analyseras bland annat Hb, det vill säga hemoglobin. Om ditt Hb-värde är under referensvärdet har du blodbrist. Då är nästa steg att ta reda på varför du har blodbrist och hur detta ska åtgärdas. Hb-värdet är bara ett av flera indikerande värden som visar ifall något är fel i kroppen och vad det skulle kunna vara. Låga EVF-värden kan också vara ett tecken på anemi dvs. blodbrist.

Beställa blodprov och analys online

Idag är det möjligt att beställa ett blodprov för analys av blodstatus online och att få provsvaren digitalt. Om du själv vill lära dig mer om din kropp och din hälsa är blodstatus en testpanel som är intressant att inkludera. Inom vården används detta prov bland annat för att bekräfta olika sjukdomar, exempelvis blodbrist.

Mer kring Blodanalys & Blodstatus

Beställ blodstatus-test här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.