Hälsokontroll eller blodtest online – varför skall man kunna beställa en hälsokontroll på nätet?

Hälsokontroll eller blodtest online – varför skall man kunna beställa en hälsokontroll på nätet?

13 oktober 2017
Dela:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Jag har personlig erfarenhet av att ha blivit nekad att göra en hälsokontroll via blodprov hos en läkare på vårdcentralen som inte ansåg att det skulle hjälpa. Bakgrunden var att jag hade haft huvudvärksproblematik under många år och testat det mesta; terminalglasögon, bettskena på natten, datortomografi, massage, kiropraktik osv. När jag till slut kom till en privat läkare kostade hälsokontrollen närmare 5 000 sek och det tog lång tid innan jag fick svar. Dessutom behövdes tre besök. Först läkarbesöket, därefter provtagningen och till sist återbesöket hos läkaren. Resultatet? Jag hade brist på D-vitamin och låga värden på andra områden.

Beställa hälsokontroll eller blodtest online, vad innebär det?

När man säger att man skall göra en hälsokontroll online på nätet kan man mena att fylla i ett formulär med hälsofrågor för att få en poäng på en skala som kan hjälpa till att avgöra om man har problem med t.ex. stress. Med hälsokontroll online menar jag dock inte ett frågeformulär, utan en riktigt hälsokontroll via blodprov som beställs online och där man får sina provsvar online. Provtagningen och analys sker dock på samma sätt som inom vården, dvs. man behöver gå till en traditionell vårdinrättning för att ta själva blodprovet vilket jag tycker känns bra.

Hälokontroll online – hur går det till att göra en hälsokontroll på nätet?

Det hela är idag mycket enkelt. Du hittar själv den hälsokontroll som passar dig bäst på webbplatsen. Vet du inte exakt vad du vill testa innehåller Hälsokontroll Stor många olika blodmarkörer som alla påverkar hälsan. Vid beställning väljer du det provtagningsställe där du vill ta blodprovet. Det är drop-in på alla provtagningsställen varför du inte behöver boka tid. Glöm dock inte giltig legitimation. När du väl tagit ditt blodprov dröjer det två till sex dagar innan du får dina provsvar som är kommenterade av läkare. För att komma åt dem loggar du in i Min Journal med hjälp av Bank-ID. Min Journal hittar du här på webbplatsen.

Varför är det bra att göra en hälsokontroll?

Fördelarna med att göra en hälsokontroll online är att e-remiss skickas till provtagningsstället direkt vid beställning och att du får de läkarkommenterade provsvaren direkt till Min Journal som du loggar in på digitalt med din mobil, surfplatta eller laptop via Bank-ID, lika säkert som att utföra bankärenden online.   

Visualisering av blodvärden online

Om man tror att en tydlig visualisering av faktiska värden ställda mot referensvärden kan förändra ens livsstil eller livsstilen hos en anhörig eller vän och leda till bättre livskvalitet, då är hälsokontroller bra enligt mig. Sjuk­domar kan upptäckas i ett tidigt skede t.ex. diabetes och hjärt och kärlsjukdomar. Dessutom kan tidiga upptäckter av avvikande värden vara en signal att man bör ändra sin kost, sina motionsvanor, arbetsbelastning etc. Man kan t.ex. vid en hälsokontroll finna att blodsockret är högt och via livsstilsförändringar och/eller medicinering förebygga framtida diabetes. Är man yngre och mår bra behöver man inte göra en hälsokontroll om det inte är så att man vill få ett utgångsvärde att jämföra med vid framtida hälsokontroller.