Hälsokontroll eller blodtest online – varför skall man kunna beställa en hälsokontroll på nätet?

Blodtest online. Varför skall man beställa en blodanalys på nätet?

13 oktober 2017

Jag har personlig erfarenhet av att ha blivit nekad att göra en hälsokontroll via blodprov hos en läkare på vårdcentralen som inte ansåg att det skulle hjälpa.

Bakgrunden var att jag hade haft huvudvärksproblematik under många år och testat det mesta; terminalglasögon, bettskena på natten, datortomografi, massage, kiropraktik osv. När jag till slut kom till en privat läkare kostade hälsokontrollen närmare 5 000 sek och det tog lång tid innan jag fick svar. Dessutom behövdes tre besök. Först läkarbesöket, därefter provtagningen och till sist återbesöket hos läkaren. Resultatet? Jag hade brist på D-vitamin och låga värden på andra områden.

Vad innebär det att göra ett blodtest online?

När man säger att man skall göra en hälsokontroll online kan man mena att fylla i ett formulär med hälsofrågor för att få en poäng på en skala som kan hjälpa till att avgöra om man har problem med t.ex. stress. Med blodtest online menar jag dock inte ett frågeformulär, utan en riktig hälsokontroll via blodprov som beställs online och där man får läkarkommenterade provsvar online. Blodprovstagningen och analysen sker på samma sätt som inom vården, dvs. man går till en traditionell vårdinrättning för att ta själva blodtestet vilket jag tycker känns bra.

Hur går beställningen till och hur får man provsvaren?

Det hela är idag mycket enkelt. Du hittar det blodtest som passar dig bäst på webbplatsen. Vet du inte exakt vad du vill testa innehåller Hälsokontroll Stor många olika blodmarkörer som alla påverkar hälsan. Vid beställning väljer du det provtagningsställe där du vill ta blodprovet. Det är drop-in på alla provtagningsställen varför du inte behöver boka tid. Glöm dock inte giltig legitimation. När du väl tagit ditt blodprov dröjer det två till sex dagar innan du får dina provsvar som är kommenterade av läkare. För att komma åt dem loggar du in i Min Journal med hjälp av Bank-ID. Min Journal hittar du här på webbplatsen.

Varför göra en hälsokontroll via blodprov?

Fördelarna med att göra en hälsokontroll online är att e-remissen skickas till provtagningsstället elektroniskt direkt vid beställning och att du får de läkarkommenterade provsvaren direkt till Min Journal som du loggar in på digitalt med din mobil, surfplatta eller laptop via Bank-ID, lika säkert som att utföra bankärenden online.

Visualisering av blodvärden

Om man tror att en tydlig visualisering av faktiska värden ställda mot referensvärden kan förändra ens livsstil eller livsstilen hos en anhörig eller vän och leda till bättre livskvalitet, då är hälsokontroller bra enligt mig.

Sjuk­domar kan upptäckas i ett tidigt skede t.ex. diabetes och hjärt och kärlsjukdomar. Dessutom kan tidiga upptäckter av avvikande värden vara en signal att man bör ändra sin kost, sina motionsvanor, arbetsbelastning etc. Man kan t.ex. vid ett blodtest finna att blodsockret är högt och via livsstilsförändringar och/eller medicinering förebygga framtida diabetes. Är man yngre och mår bra behöver man inte göra en hälsokontroll om det inte är så att man vill få ett utgångsvärde att jämföra med vid framtida hälsokontroller.

Läs mer om Mediseras Stora Hälsokontroll som innehåller analys av fler än 35 blodmarkörer.

Testa din hälsa via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.