Coronatest för antikroppar mot coronavirus covid-19 via blodprov

Antikroppar i blodprov kan visa om du haft ett virus eller ej, så även antikroppar för coronavirus covid-19.

Vad innebär coronavirus?

Det finns många virus som tillhör coronavirusfamiljen. De allra flesta finns hos olika djurarter, och det är bara några få som smittar mellan människor och djur. I dagsläget finns sju olika virus som tillhör coronafamiljen och som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor, varav fyra orsakar förkylning och är relativt vanliga. MERS- och SARS-coronavirus orsakar allvarligare luftvägssjukdom.

Nytt coronavirus i Kina 2019

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som smittar människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

Vad innebär covid-19?

Covid-19 står för coronavirus disease 2019 och World Health Organization (WHO) beslutade att det officiella namnet för sjukdomen är covid-19. Covid-19 orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Vad innebär antikroppar?

En antikropp är en molekyl som skyddar kroppen mot organismer som identifieras som främmande, t.ex. bakterier och virus. Immunförsvaret producerar antikroppar som också kallas immunoglobulin för varje antigen (ett för kroppen främmande ämne) som kommer in i kroppen. I dag finns det minst ett 50-tal olika tester som kan användas för att undersöka förekomsten av antikroppar hos en person.

Coronatest för att påvisa antikroppar via blodprov

Anledningen till att det har betydelse att kunna ta reda på vilka som haft Covid-19 och därför vilka som eventuellt är immuna är viktigt inom t.ex. vården, men också för att avgöra hur hög dödligheten är.

Enligt Anu Kantele, professor i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet, håller universitetet på att ta fram ett antikroppstest. Det finns kommersiella tester som är klara på olika håll i världen, men de är svåra att få tag på och de är ofta inte är tillräckligt bra.

Antikroppstest via blodprov

Ett antikroppstest som görs från blodprov kallas enzymkopplad immun-adsorberande analys. När testet är pålitligt kan kliniska laboratorier börja använda sig av testen. Det går då lätt och billigt att testa många blodprov varje dag i laboratorium.

Förhoppningen är således att det skall gå att ta pålitliga antikroppstest via blodprov innan sommaren för att får veta om man haft viruset eller ej.

När kommer vanliga människor kunna testa antikroppar i blodet gällande Coronavirus (Covid-19)?

Det finns nu möjlighet att testa antikroppar mot Coronavirus Covid-19 i Sverige. Medisera för dialog med leverantörerna för att kunna erbjuda antikroppstestet på våra provtagningsställen runt om i Sverige. Hänsyn behöver tas till en rad olika saker; belastning på systemet (så att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt) lagstiftning och övriga samhällsaspekter. Medisera följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

Läs mer här

Antikropp mot coronaviruset hittad

Blodprov visar om du har varit smittad av coronaviruset

Sverige ett steg närmare antikroppstester för nya coronaviruset

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.