Transferrin

Denna analys mäter transferrin i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av transferrin
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är transferrin?

Transferrin är ett protein i blodplasman som binder till järn och transporterar det i blodet.

Varför behövs analysen av transferrin?

Analysen används tillsammans med analysen av järn vid till exempel misstanke om blodbrist (anemi) samt vid misstanke på järnbrist utan anemi. Analysen kan även användas vid misstanke om hemokromatos som är en ärftlig sjukdom där man tar upp för mycket järn från födan. Detta leder över tid till ett överskott på järn i kroppen.

Analysen bör tolkas tillsammans med andra relevanta värden då faktorer som till exempel järnbrist, inflammation, hormoner (p-piller), graviditet, alkohol, malnutrition (näringsbrist) och malabsorption (svårigheter att ta upp ämnen från maten) kan påverka värdet av transferrin. I en klinisk bedömning behöver även järn beaktas, då för att räkna fram mättnadsgraden av transferrin. Transferrinmättnad räknas ut genom kvoten mellan P-Järn och P-TIBC. TIBC står för Total Iron Binding capacity och betyder den totala mängden järn som blodets plasma kan binda, det vill säga järnbindande kapacitet. TIBC korrelerar med transferrin.

Följande ingår i transferrin testet

Analysgrupp Analys
Järnpanel

Transferrin

Frågor och svar om transferrin

Vad är det för skillnad på järn och transferrin?

För att kroppen ska kunna binda röda blodkroppar med hemoglobin behövs järn, som är ett mineral. Järn är särskilt viktigt för de röda blodkroppar, som använder det för att transportera syre i kroppen.

Transferrin är ett protein som transporterar järnet runt i kroppen. Transferrin plockar upp järnet från där det tas upp i tarmen eller lagras i kroppen och levererar det till de olika delarna av kroppen som behöver det. Transferrin håller järnet säkert och skyddar det från att göra skada medan det transporteras i kroppen. Transferrin är således transportören som ser till att järnet når rätt ställe i kroppen.

Vad innebär ett högt transferrinvärde?

Förhöjda värden av transferrin kan ses vid till exempel järnbrist och vid hormonanvändning (p-piller). Kan även ses i slutet av en graviditet.

Eftersom transferrin är ett protein som ansvarar för att transportera järn i blodet till celler och vävnader som behöver det, kan ett högt transferrinvärde indikera att kroppen har en ökad förmåga att binda och transportera järn. Höga nivåer av transferrin kan vara kroppens svar på att det finns överskott av järn i kroppen eller att det finns en ökad efterfrågan på järntransport på grund av till exempel blodförlust eller ökad järnabsorption från tarmen.

Vad kan höga värden bero på?

Ett högt transferrinvärde i blodet kan innebära flera olika saker. Det kan bero på ärftliga tillstånd som hemokromatos, där kroppen absorberar och lagrar för mycket järn. Det kan bero på inflammatoriska tillstånd som kroniska infektioner eller sjukdomar som reumatoid artrit som också kan orsaka ökade transferrinvärden. Även levercirros och vissa former av anemi kan leda till förhöjda transferrinvärden.

Överskott av järnintag från kosten eller järnbehandlingar kan också påverka dessa nivåer. Ett högt transferrinvärde är en indikation på att det finns ett underliggande problem, och ytterligare utredning av en läkare kan behövas för att fastställa orsaken.

Vad innebär ett lågt transferrinvärde?

Låga värden av transferrin kan ses vid till exempel inflammation, näringsbrist och nedsatt förmåga att absorbera olika ämnen.

Ett lågt transferrinvärde kan indikera att kroppen har en minskad förmåga att binda och transportera järn. Om transferrinvärdet är lågt kan det innebära att det finns brist på transferrinprotein eller att det finns ett överskott av järn i kroppen som redan har bundits till transferrin och transporterats till sina destinationer.

Vad kan låga värden bero på?

Låga värden av transferrin kan vara ett tecken på järnbrist, då det finns mindre järn att transportera. Dessutom kan låga transferrinvärden ses vid proteinbrist eller malnutrition, eftersom transferrin är ett protein.

Vissa leversjukdomar som påverkar produktionen av proteiner kan också leda till minskade nivåer av transferrin. Inflammatoriska tillstånd i kroppen, som kroniska infektioner eller inflammatoriska sjukdomar, kan också påverka produktionen av transferrin. Låga transferrinvärden är en indikation på att det finns ett underliggande problem i kroppen, och ytterligare utredning av en läkare kan behövas.

Varför sjunker transferrin-nivåerna vid inflammation?

När kroppen är inflammerad, till följd av till exempel en infektion eller en skada, kan nivåerna av transferrin minska. När inflammationen inträffar, producerar kroppen andra proteiner som behövs för att bekämpa infektionen. Dessa proteiner tar upp platsen för transferrin och kan leda till sjunkande nivåer i kroppen.

Beställ Transferrin - 245 kr

Så fungerar Min Journal