Sköldkörtelproblem & Sköldkörtelrubbning

Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet och på bägge sidor av luftstrupen. Den producerar hormoner som styr ett flertal olika funktioner i kroppen. Just sköldkörteln producerar tyreoideahormoner, något som även kallas för sköldkörtelhormoner. Detta är ett hormon som styr kroppens ämnesomsättning.

Läs mer om Mediseras sköldkörteltest.

Läs om de blodprov Medisera erbjuder inom kategorin kvinna.

TSH och TRH

Sköldkörteln producerar sköldkörtelhormoner som en reaktion på tyreoideastimulerande hormon, ett hormon som ofta förkortas TSH. Dessa hormoner produceras av hypofysen, en liten struktur på undersidan av hypotalamus i hjärnan. TSH produceras när tyreotropinfrisättande hormon, även kallat TRH, fäster sig vid hypotalamus TRH-receptorer. TRH i sin tur produceras också av hypotalamus, bland annat när du tränar. Hormonerna påverkar således varandra i en lång kedja. Detta är bara en liten del av kroppens endokrina system. Om en eller flera av de olika delarna slutar fungera som de skall påverkas hela kedjan.

Sköldkörtelrubbning symptom

När sköldkörtelns hormonproduktion är rubbad leder det snabbt till flera konsekvenser och symptom. Man kan exempelvis bli trött, få sömnproblem, minskad sexlust, förlora i uthållighet, få andningssvårigheter och darrande händer. Det förekommer även en rad olika mentala symptom, exempelvis humörsvängningar, panikångest, depression, fobier, förvirring, sämre självförtroende och mental slöhet.

Kroppens ämnesomsättning minskar

Det som vanligtvis händer vid sköldkörtelrubbning är att kroppens ämnesomsättning minskar. Detta kallas för hypotyreos. När ämnesomsättningen är låg använder kroppen inte mycket energi. Det är detta som gör att man blir trött och svag. Rubbningen behöver inte alltid vara så stor så att symptomen märks av direkt. Det kan även vara lätt att missa sjukdomen på grund av de ganska allmänna och diffusa symptomen. Många av symptomen kan även bero på andra orsaker, exempelvis stress.

Ökad ämnesomsättning

En sköldkörtelrubbning behöver dock inte alltid leda till en minskad ämnesomsättning. Det kan även leda till en ökad produktion av sköldkörtelhormon, vilket innebär att din ämnesomsättning stiger istället. Detta kan leda till hjärtklappningar, svettningar, viktminskning, rastlöshet och många andra symptom. Det är oftast lättare att upptäcka när ämnesomsättningen är hög. Denna sjukdom kallas för hypertyreos.

Undersök problem med sköldkörteln och sköldkörtelrubbning

Om du vill undersöka sköldkörtelrubbning finns det flera saker att titta på. Först och främst kan ett TSH-prov visa hur stor eller liten sköldkörtelproduktionen är. Oftast undersöks även T3 och T4, två av de viktigaste sköldkörtelhormonerna. En sköldkörtelrubbning är oftast ärftlig. Dessutom kan den bero på andra faktorer och åkommor som inte är direkt kopplade till just sköldkörteln, exempelvis sjukdomar eller besvär som härrör från hypotalamus eller hypofysen. Det finns flera sätt att behandla sköldkörtelrubbning idag. Vid brist av hormoner går det att balansera ut de bristande hormonerna med tabletter. Ju snabbare du upptäcker en sköldkörtelrubbning, desto bättre. Obehandlad sköldkörtelrubbning kan snabbt leda till allvarliga problem.

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.