Allergitest sojaböna

Allergitest för sojaböna är för dig som vill veta om du är allergisk mot sojaböna. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för sojaböna
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot sojaböna

Allergi mot sojabönor är en immunreaktion på proteiner som finns i sojabönor. Det är en relativt vanlig matallergi och kan förekomma hos både barn och vuxna. Sojabönor är en vanlig ingrediens som används i många livsmedel, så det är viktigt att vara medveten om eventuella allergiska reaktioner om du är allergisk mot soja.

Följande ingår i Allergitest sojaböna

Analysgrupp Analys
Allergi

Sojaböna IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot sojaböna

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot sojaböna?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot sojaböna kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med sojaböna. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på sojabönsallergi?

Symptomen på allergi mot sojabönor kan variera i intensitet och kan inkludera:

  • Hudreaktioner: Det kan inkludera klåda, rodnad, nässelutslag eller eksem.
  • Matsmältningsbesvär: Symptom som buksmärta, kräkningar, diarré eller illamående kan förekomma.
  • Andningsproblem: Allvarligare reaktioner kan inkludera andningssvårigheter, hosta eller pipande andning.
  • Anafylaxi: I sällsynta fall kan en allergisk reaktion mot sojabönor vara allvarlig och leda till anafylaxi, en potentiellt livshotande tillstånd som inkluderar svullnad i halsen, snabb puls, blodtrycksfall och andningssvårigheter.

För personer med bekräftad sojabönaallergi är hanteringen av sjukdomen främst att undvika sojaprodukter och lära sig att läsa livsmedelsmärkningar noga eftersom soja ofta används som ingrediens i en mängd olika livsmedel. Eftersom sojabönor är en utmärkt proteinkälla är det viktigt att säkerställa att din kost fortfarande är balanserad och att du ersätter sojaprodukter med alternativa proteinkällor.

Det är också viktigt att vara medveten om att många personer som är allergiska mot sojabönor också är känsliga för andra baljväxter, som t.ex. jordnötter.

Beställ Allergitest sojaböna - 395 kr

Så fungerar Min Journal