GFR prov

GFR står för Glomerular Filtration Rate och är ett mått på njurarnas funktion. Specifikt är det en uppskattning av hur mycket blod som passerar njurarnas glomeruli per minut. Glomeruli är njurarnas beståndsdelar där omkring en miljon små glomeruli arbetar tillsammans för att filtrera blodet och producera urin som avfallsprodukt. En viktig uppgift för njurarna är just filtration av plasma och produktion av urin.

Läs om Mediseras njurtest via blodprov där test av GFR inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av GFR ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs GFR prov och analys?

GFR är ett mått på njurens funktion och även ett mått som kan följas över tid. Har man till exempel en njursjukdom av något slag kartlägger man stadium av sjukdom genom att mäta GFR.

Högt GFR värde

Man kan ej ha för högt värde.

Lågt GFR värde

Njursjukdom delas in i olika grader, t.ex. mild utan symtom, måttlig sjukdom, avancerad sjukdom och terminal njursvikt.

Beställ njurfunktions-test via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.