blodprov blodbrist symtom

Så påverkas du av blodbrist 

1 augusti 2019

Blodbrist, lågt blodvärde eller anemi, innebär att blodet av någon anledning inte innehåller tillräckligt många röda blodkroppar. Orsaken till blodbrist kan vara att man rent fysiskt förlorat mycket blod, exempelvis på grund av kraftig menstruation, en allvarligare skada eller sjukdomsbetingade blödningar från mage och tarm. Anemi kan också uppstå till följd av vitamin- eller mineralbrist.

Vilka symtom ger blodbrist?

Blodbrist kan ge sig till känna på många olika sätt. Bland de vanligaste symtomen kan nämnas:

 • blek hy
 • trötthet och orkeslöshet
 • koncentrationssvårigheter
 • yrsel
 • öronsus
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • andfåddhet, andningssvårigheter
 • muskelsvaghet
 • synförsämring
 • sömnproblem
 • menstruationsrubbningar
 • ödem

Vad händer i kroppen vid blodbrist?

Röda blodkroppar, erytrocyter, ansvarar för att transportera syre till kroppens celler och organ. Om antalet erytrocyter minskar kraftigt kommer inte syret fram till rätt destination och syrebrist uppstår i vävnaderna. Ofta beror det låga blodvärdet på en underliggande brist av järn, vitamin B12 och/eller folsyra som är nödvändiga för att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar. Vissa njursjukdomar, cancerformer och läkemedel, liksom cellgifts- och strålbehandling, kan också hämma produktionen av röda blodkroppar i benmärgen. Det finns även autoimmuna sjukdomar som orsakar för tidigt sönderfall av erytrocyter, vilket leder till anemi då kroppen inte hinner kompensera bristen med nyproduktion.

Hur vet man om man har blodbrist?

De första tecknen på blodbrist är att man blir blek, trött och orkeslös. Vid riktigt lågt blodvärde är yrsel, hjärtklappning, andfåddhet, öronsus och huvudvärk vanliga symtom.

Kan ett blodprov visa om man har brist på blod?

Ja, ett blodprov kan påvisa om mängden röda blodkroppar ligger under referensvärdet. Normalt ska det så kallade Hb-värdet ligga över 120 g/L hos kvinnor och över 130 g/L hos män. Något lägre, 115-120 g/L, för personer som är över 80 år. Om man har ett blodvärde som är lägre än normen kan man konstatera anemi.

Hur behandlar man blodbrist?

Beror din anemi primärt på järnbrist, exempelvis vid kraftig menstruation, kan du få tabletter eller järnsprutor. Om det låga blodvärdet orsakas av en underliggande sjukdom måste även denna behandlas. Beror anemin på att det saknas B12 eller folsyra behövs även tillskott av dessa för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar. Vid allvarlig blodbrist kan det krävas blodtransfusioner.

Hur kan jag förebygga blodbrist?

Blodbrist kan ofta förebyggas genom att få med dagsbehovet av järn, vitamin B12 och folat i kosten, gärna i kombination med C-vitamin då det främjar järnupptaget. Livsmedel som är bra för blodvärdet inkluderar kött, inälvsmat, blodpudding, fisk, skaldjur, fullkornsbröd, spenat och bönor. Undvik rödvin, kaffe, te eller mjölk i samband med måltid då dessa försämrar upptaget av järn.

Källor

www.1177.se om blodbrist

www.netdoktor.se om anemi

www.doktorn.com om blodbrist

www.netdoktor.se om järnbristanemi

www.internetmedicin.se

Testa blodbrist via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.