Salt – vanliga frågor och svar

I salt finns mineralet natrium som behövs för att kroppen ska fungera och må bra. För mycket natrium kan däremot höja blodtrycket, som i sin tur skadar hälsan.

Vad är saltbalans?

Saltbalans är den mängd salt som regleras i kroppen för en normal, hälsosam kroppsfunktion. Vatten är den primära vätskan i kroppen och står för cirka 60 procent av din vikt. Att reglera både salt och vatten är avgörande för att upprätthålla rätt vätskebalans. För att hålla salt- och vattenbalansen normal använder kroppen ett komplext system som involverar hormoner, njurarna och en del av hjärnan som kallas hypotalamus.

Hur får man ut salt ur kroppen?

Salt försvinner naturligt ut ur kroppen. När du dricker vatten avlägsnas salt via urinen. När du svettas följer salt och andra avfallsprodukter med ut genom svettkörtlarna. Om du vill bli av med salt i kroppen kan du dricka mer vatten.

Kan man se om man har saltbrist?

Då salt utsöndras i urinen, kan saltmängden mätas genom urinprov. Det är mycket ovanligt att kroppen lider av saltbrist, de flesta får i sig dubbelt så mycket salt än rekommenderat intag. Det går inte att mäta saltbrist via blodprov, däremot går det att mäta natrium som salt till stor del består av. Du kan få svar på om din natriumnivå är inom normalt referensintervall via blodprov, läs mer här.

Hur mycket salt är farligt?

Över 1 tesked salt per dag är skadligt för hälsan. I genomsnitt får vi i oss ungefär 2 teskedar salt varje dag. Det mesta av saltet kommer från livsmedel som kött, bröd och färdigmat. För mycket salt kan höja blodtrycket, vilket ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och njurskador.

Är salt farligt för njurarna?

För höga halter salt kan orsaka skador på njurarna, då njurarna måste arbeta intensivt för att göra sig av saltet. Njurarna kan drabbas av njursvikt om det finns för mycket salt i kroppen. Njurskador kan orsakas av högt blodtryck, många gånger drabbas kroppen av högt blodtryck genom stora mängder saltintag.

Testa natrium via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.