Kroppens hormonsystem

Kroppens hormonsystem

24 augusti 2018

På engelska heter det the body’s hormone system och de körtlar i kroppen som bildar hormoner kallas endokrina organ. Bilden visar kroppens endokrina system av körtlar, the endocrine system.

Vad är hormoner?

Man kan förstå det som att hormoner är kemiska sändebud som kan påverka celler i hela kroppen oavsett var hormonet har bildats någonstans. Varje hormon har en speciell uppgift och påverkar endast de celler de är avsedda att påverka. Vissa hormoner påverkar bara vissa celler och andra nästan hela kroppen.

Hur kommer hormonerna ut i kroppen?

Det är blodet som står för transporten av hormoner. De utsöndras direkt ut i blodet, och de kan bindas till något ämne i blodet eller cirkulera fritt.

Ett hormonsystem i balans

När systemet är i balans och allt fungerar som det skall reglerar hormonerna i kroppen sig själva i ett samspel som är komplext. Om det finns för mycket av något hormon, minskar produktionen. Om körteln känner av en underproduktion, då bildas det mer av just detta hormon. Processerna fungerar genom återkoppling och feedback och genom detta kan justeringen och balansen mellan hormonerna styras.

De viktigaste hormontillverkarna i kroppen

Hormonerna produceras av körtlar, som är en samling celler, eller av enstaka celler. Exempel på de viktigaste hormontillverkarna är celler i njurar och mag-tarmkanalen, äggstockar (hos kvinnor) och testiklar (hos män), moderkakan (eng. placenta, under graviditet), Langerhans öar (bukspottkörteln), binjurar, bisköldkörteln, sköldkörteln, tallkottkörteln samt hypofysen.

Hypofysen

Hypofysen har en storlek som en ärta och sitter på undersidan av hjärnan i direkt förbindelse med denna. På engelska heter den pituitary gland. Trots att den är så liten är den kroppens viktigaste organ i det endokrina systemet. Hypofysen bildar hormoner som styr andra körtlar att producera hormon. Exempelvis stimulerar den binjurebarken, sköldkörteln, tillväxt, äggstockar och testiklar, mjölkkörtlar (vid förlossning och amning) samt koncentrationsnivån i urinen.

Sköldkörteln

Sköldkörteln är den största hormonproducerande körteln i kroppen, den sitter i halsen på framsidan av luftstrupen. På engelska heter den thyroid gland.  På ytan sitter det små blåsor som kan lagra hormon innan det skickas ut i blodet. Dessa hormoner styr kroppens ämnesomsättning och aktivitetsnivån i cellerna.

Bisköldkörtlarna

Här regleras mängden av kalcium och fosfat i kroppen genom exempelvis kalcitonin, ett peptidhormon som balanserar kalciumhalten i kroppen. Det finns fyra stycken bisköldkörtlar på baksidan av sköldkörteln, de har storleken av ett riskorn. På engelska heter de parathyroid glands.

Fler hormonproducerande körtlar

I binjurens bark skapas hormoner som reglerar kroppens omsättning av salt, socker, fett och protein. Även könshormoner bildas här, liksom kortisol som hämmar inflammationer. Vid stressade situationer utsöndrar binjuremärgen adrenalin och noradrenalin för att höja kroppens beredskap. Märgen är också en del av kroppens sympatiska nervsystem. Binjure heter adrenal gland på engelska. Bukspottkörteln (på engelska pancreas) har grupper av hormonbildande celler som kallas för Langerhans öar.  Här skapas insulin och glukagon vars funktion är att reglera blodsockernivån. Testiklar (på engelska testicle) och äggstockar (på engelska ovary) bildar könshormoner som påverkar vår sexualitet och utvecklingen av könsorgan. Celler i mag-tarmkanalen skapar hormon som styr produktionen av sekret som behövs för matsmältningen exempelvis kolecystokinin, sekretin och gastrin. I njurarna finns celler som bildar hormonet renin (kopplat till blodflöde och blodtryck) samt erytropoietin som reglerar antalet röda blodkroppar. Melatonin, som är viktigt för vår dygnsrytm och aktivitetsnivå, reglerar sömnen. Detta hormon bildas i tallkottkörteln (engelska the pineal gland).

Kan man kartlägga kroppens nivåer av hormon via blodprov?

Ja, det kan man.

Hormoner man kan kartlägga via blodprov

Här följer exempel på hormoner som man kan mäta nivåerna av via blodprov:

TSH, T3 och T4

Hormonet TSH stimulerar sköldkörteln att bilda hormonet tyroxin, som ökar kroppens ämnesomsättning. Sköldkörtelhormonet tyroxin finns i två former, T3 och T4, och de styr kroppens ämnesomsättning.

Kortisol

Kortisol, ofta relaterat till stress, är ett steroidhormon och bildas i binjurebarken och kan mätas via blodprov.

IGF-1

IGF-1 eller hIGF-1, insulinliknande tillväxtfaktor-1, (på engelska insulin-like growth factor-1) är uppbyggt av 70 aminosyror i kroppen och kallas för ett polypeptidhormon. Denna påverkar tillväxten och de anabola effekterna i kroppen det vill säga styr och reglerar vävnadstillväxt, exempelvis hur lång man blir genom att muskler, ben och annan vävnad blir större/längre. Polypeptidhormonet påverkar och underlättar även ämnesomsättningen och gör det enklare för kroppen att ta upp aminosyror, fettsyror och glukos. Detta kan sedan bidra till att exempelvis musklerna växer och blir större. IGF-1 går att mäta genom blodprov.

Testosteron

Testosteron är ett viktigt manligt könshormon och påverkar bland annat den manliga könsmognaden, drivkraft och muskelfunktion. Kroppens nivåer av testosteron kan mätas via blodanalys.

Progesteron och östrogen

Progesteron hänger samman med bland annat fertilitet och östrogen med exempelvis immunförsvaret. Dessa båda hormoner skall vara i balans med varandra för att man skall må bra. Nivåerna i kroppen kan man ta reda på genom blodprov.

Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Sammanfattning

Kroppens hormonsystem är komplext och när allt fungerar som det skall kan det reglera sig självt för att skapa den balans i kroppen som behövs för att vi skall må bra. Hormonerna är som kemiska budbärare i kroppen och produceras av körtlar eller enstaka celler. De endokrina organen producerar hormoner och exempel på viktiga sådana körtlar är hypofysen, sköldkörteln, bukspottkörteln, tallkottkörteln samt testiklar och äggstockar. Hormonerna transporteras runt i kroppen med hjälp av blodet och nivåerna av exempelvis TSH, T4, T3, kortisol, IGF-1, testosteron samt progesteron och östrogen kan mätas genom blodprov.

Läs mer

Hormonsystemet 1177.se

Medicinska ämnesrubriker, Medical Subject Headings

Karolinska, forskning om IGF-1 och diet

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.