Manligt könshormon testosteron

Testosteron är mannens viktigaste könshormon. Hormonet finns även i liten mängd hos kvinnor. Testosteron bildas redan i fosterstadiet och är därefter det hormon som sätter igång utvecklingen under puberteten. Könshormonet har även andra viktiga funktioner hos den vuxne mannen, bland annat styr det sexuell lust, hårväxt och muskulatur.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras testosterontest via blodprov.

Testosteron ingår även i Mediseras Prostata & Testosterontest.

Det ingår även för män i Mediseras stora hälsokontroll som innehåller 35 blodmarkörer.

Varför behövs test och analys av manligt könshormon?

Att utföra en analys av det manliga könshormonet testosteron kan vara bra om du har upplevt symptom som bland annat nedstämdhet, avsaknad av energi och allmän trötthet. Detta kan bero på rubbning av testosteron nivåer i kroppen. Kanske upplever du att din muskelkraft har blivit försämrad eller att du har en minskad sexlust? Detta kan också vara indikationer på att ditt testosteronvärde är lågt.

Förhöjt värde av testosteron

Ett förhöjt värde av testosteron behöver inte vara något negativt, det kan minska risken för fetma, ge ett lägre blodtryck och öka immunförsvaret. Ett förhöjt värde av testosteron kan i vissa fall göra att män blir mer aggressiva, men det är väldigt individuellt och man behöver ofta utföra fler tester för att hitta problemet.

Lågt värde av testosteron

Ett för lågt värde av testosteron kan medföra depression, trötthet och en känsla av håglöshet. Man kan även uppleva erektionssvårigheter och att fettmängden ökar. Det finns flera sätt att behandla testosteronbrist, bland annat injektion av testosteron eller i tablettform.

Undersök testosteron via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.