Integritet

Medisera Health AB (Medisera) är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som görs på denna webbplats. Behandlingen av uppgifter är i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204). Behandlingen av personuppgifter sker efter att patienten, det vill säga personen som använder våra tjänster, har informerats om hur vi behandlar personuppgifter och gett sitt godkännande för behandlingen av dessa uppgifter.

Medisera följer Offentlighets- och sekretesslagen (2209:400), Patientdatalagen (2008:355) och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) när det kommer till de områden av lagen som berör våra patienters personuppgifter.

Det händer att regleringar för Patientdatalagen gäller framför Personuppgiftslagen, åtminstone för de delar som handlar om personuppgifter som tillhör en patient.

Medisera samlar in personuppgifter som fullständigt namn, mejladress och telefonnummer. Vi samlar även in personliga uppgifter som personnummer och adress. Slutligen använder vi uppgifter om kreditkort, bankkontonummer och IP-nummer från patienter när patienterna i fråga köper eller använder våra tjänster.

Medisera använder personuppgifterna för att göra journalhandlingar tillgängliga för våra patienter. Personuppgifterna används även för att skicka fakturor, för att bedriva marknadsföring och samla in statistik samt för utveckling av produkter. De kan även användas för att anpassa innehållet i våra annonser och även våra erbjudanden. Uppgifterna vi får in kommer både att analyseras och grupperas. Vi kopplar markörer till patientprofilen för att anpassa våra webbtjänster och vår marknadskommunikation gentemot patienten.

Våra kunder och användare godkänner att marknadsföring kan ske via telefon, e-post, vanlig post eller andra kanaler, både analoga och digitala. Det är marknadsföringslagen som reglerar vår marknadsföring som sker via SMS och e-post.

Medisera lämnar endast ut personuppgifter till myndigheter om det krävs och då endast när det finns ett lagstöd eller ett beslut från myndigheterna.

Medisera bevarar personuppgifterna under hela den tidsperiod som vi och patienten har en avtalsrelation samt ytterligare tid därefter. Användarnas personuppgifter sparas i sju år för bokföringsändamål, i enlighet med bokföringslagens krav. När personuppgifterna inte längre behöver sparas så avpersonifieras de.

Patientjournaler sparas i minst 10 år från och med den tidpunkt då den allra senaste uppgiften fördes in i journalen. Patienten kan ta del av sin journal. Patienten kan själv välja att dela med sig av informationen till valfri person.