Vilka blodprov kräver fasteprov?

Fasteprov är blodprov som kräver att du inte äter eller dricker något annat än vatten under en viss tid innan provtagningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att resultatet blir så korrekt som möjligt.

Varför är fasta viktigt?

Fasta är viktigt för att säkerställa att mat och dryck inte påverkar blodprovets resultat. Det hjälper till att få en mer exakt mätning av blodets komponenter i ett standardiserat tillstånd, vilket underlättar korrekt diagnos och behandling.

Vanligtvis innebär fasta att du inte skall äta eller dricka annat än vatten 10-12 timmar innan provtagning.

Blodprov som kräver fasta

De blodprov som primärt kräver fasta är:

 • Blodsocker (fasteglukos)
 • Insulin
 • C-peptid
 • Lipidpaneler som bland annat mäter kolesterol och triglycerider
 • Progesteron
 • Testosteron och bioaktivt testosteron (dock ej för kvinnor)

Blodsocker (fasteglukos)

Blodsockertestet mäter mängden glukos i blodet. Det används främst för att diagnostisera och övervaka diabetes. Fasta i 10 till 12 timmar innan provtagning är nödvändigt för att få ett korrekt värde på fasteglukos. Läs mer om P-Glukos.

Insulin

Insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivåerna genom att underlätta upptaget av glukos i cellerna. Fasta krävs för att mäta basnivån av insulin utan påverkan av nyligen intagen mat. Detta hjälper till att diagnostisera diabetes och insulinresistens.

C-peptid

C-peptid är en biprodukt av insulinproduktion och används för att utvärdera kroppens förmåga att producera insulin. Fasta är nödvändig för att få en korrekt mätning, särskilt vid utvärdering av insulinutsöndringen i bukspottkörteln.

Lipidpanel (kolesterol och triglycerider)

En lipidpanel mäter nivåerna av olika typer av fett i blodet, inklusive totalt kolesterol, LDL (”dåligt” kolesterol), HDL (”bra” kolesterol) och triglycerider. Rekommendationen är att fasta i minst 10 timmar före detta test för att få ett mer rättvisande resultat.

Equalis som ägs av Sveriges kommuner och regioner, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap och Svenska läkaresällskapet menar dock att prov för analys av lipidstatus kan tas utan att patienten är fastande och att det är först om p-triglycerid är lika med eller större än 4,0 mmol/L rekommenderas provtagning efter fasta.

Progesteron

Progesteron är ett hormon som spelar en viktig roll i menstruationscykeln och graviditeten. Blodprovet tas ofta fastande för att säkerställa att nivån inte påverkas av matintag, vilket ger en mer exakt mätning av hormonets basnivå.

Testosteron och bioaktivt testosteron

Testosteron är ett könshormon som påverkar muskeltillväxt, energinivåer och reproduktiv hälsa. Bioaktivt testosteron är den fria formen som är biologiskt aktiv i kroppen. Fasta före provtagning hjälper till att undvika variationer som kan orsakas av matintag, vilket ger en mer exakt bedömning av hormonets nivåer.

Män bör ta provet på morgonen mellan kl. kl 7-10 efter en natt fastande på grund av dygnsvariation samt att lägre nivåer av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag.

Kvinnor kan ta blodprovet närsomhelst under dagen och behöver inte fasta.

Vilka av Mediseras blodprov kräver fasteprov?

Utöver ovan blodprov och med utgångspunkt i dessa kräver följande av Mediseras hälsokontroller fasta:

 • Hälsokontroll Stor
 • Hälsokontroll Mellan
 • Hälsokontroll Bas
 • Årlig Hälsokontroll Stor
 • Stora Prestationstestet
 • Blodpanel – Depression
 • Hälsokontroll med fertilitetsprofil
 • Hormonpanel – (ej kvinnor)
 • Prostata (PSA) & Manligt könshormon (ej kvinnor)
 • Blodsockertest – Diabetes
 • Seniortestet plus 50
 • C-Peptid & IGF-1 test
 • Hjärt & Kärltest
 • Hjärt & Kärltest Stor
 • Funktionsmedicinsk Blodpanel
 • Metabol Viktminskning Stor
 • Metabol Viktminskning Liten
 • HerCares Hälsokontroll för kvinnor
 • BOA Hälsa Stor och liten
 • Scandinavian Gastro Clinics blodanalys
 • Beat – Diabetestest (glukos & HbA1c)
 • Elitistas Blodsockerutmaning
 • Elitistas Stora Sockertest
 • Upgrits Stora Hälsotest
 • Upgrits Lilla Hälsotest
 • Emaneras Hälsotest
 • Nordic Heart Center Test
 • Diet Doctors stora Diabetespanel
 • Diet Doctors lilla Diabetespanel
 • Rewells Blodpanel – Manligt könshormon

Tidpunkt för provtagning

Provet bör tas på morgonen efter fastan. Om du till exempel avstår från att äta från kl. 22:00 kvällen innan till kl. 8:00 på provtagningsdagen så har du fastat i 10 timmar. Detta tidsintervall säkerställer att kroppen är i ett stabilt fastande tillstånd, vilket är viktigt för pålitliga resultat.

Läs mer om vad du skall tänka på inför provtagning.

Se alla Mediseras hälsokontroller

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.