järnbrist

Hur påverkas hälsan av järnbrist?

1 september 2022

Kroppen behöver en mängd olika vitaminer och mineraler för att fungera, en av dessa är mineralet järn. Lär dig mer om varför kroppen är beroende av järn, hur du kan förebygga blodbrist och vilken mat som är järnrik.

Varför behöver kroppen järn?

Järn behövs när kroppen ska göra sig av med restprodukten koldioxid för att transportera det till lungorna för utandning. Med hjälp av proteinet hemoglobin, som innehåller järn, kan syre och koldioxid förflyttas. Järn finns även i proteinet myoglobin som har till uppgift att transportera syre till muskelceller.

Blodbrist

Järnbrist kallas ibland för blodbrist eftersom kroppen behöver järn för att tillverka blod. Däremot behövs järn i en lagom mängd, både för mycket och för lite kan vara farligt.

Därför är järnbrist vanligt

Om kroppen får i sig för lite järn eller förlorar mycket blod kan du drabbas av järnbrist. Kvinnor berörs oftare av problemet, främst på grund av menstruation då blodförlust kan minska järnhalten i kroppen drastiskt. Även val av kost påverkar kroppens järnhalt. En anledning till varför många lider av järnbrist är att symptomen vanligtvis är diffusa. Huvudvärk, orkeslöshet, yrsel, öronsus och hjärtklappning kan vara tecken på järnbrist. Du kan läsa mer om hur järnbrist behandlas här. 

Så undviker du järnbrist

För att undvika järnbrist behöver du få i dig tillräckligt med järn, antingen via matintag eller kosttillskott. För att hålla koll på dina järnvärden kan du göra ett järnbristtest via blodprov. Din järnhalt jämförs då med rekommenderade referensvärden och du kan enkelt se om dina värden är avvikande eller inte.

Få i dig järn via kosten

Det finns både animalistiska och vegetariska alternativ för att få i sig järn via kost. Järn finns främst i inälvs- och blodmat som blodpudding och leverpastej. Andra animaliska livsmedel som ägg, kött och fisk är järnrika. Vegetariska komplement som innehåller järn är exempelvis fullkornsprodukter, torkad frukt och frön.

Effekten av järntillskott

Kroppen tar inte upp lika mycket järn i tablettform som vid matintag, istället passerar den största mängden av järnet genom tarmarna utan att tas tillvara på. Järn kan bli giftigt vid för höga mängder, var därför försiktig med användning av järntabletter. Symptom som magont och kräkningar kan vara tecken på för hög järnhalt.

Järnbrist och blodmarkörer

Då järn är ett livsviktigt näringsämne är det en god idé att ha koll på värdet för att förebygga järnbrist. För att säkerställa järnvärdet utförs ett blodprov.

Järnbristtest

9 stycken analyser ingår i Mediseras Järnbristtest där du får ökad kunskap om bland annat järn, ferritin och blodstatus.

Källor

1177.se

Livsmedelsverket.se

Beställ Järnbristtest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.