Blodprov och järn – vilken behandling finns?

Via blodprov kan brist på järn upptäckas vilket kan vara en orsak till onormal trötthet. Vilken behandling som sker beror på hur stor järnbristen är samt vad som anses vara orsaken.

Järntabletter och sprutor

Vid blodbrist som orsakas av låga järnvärden är en vanlig behandling järntabletter. De äts regelbundet varpå nya blodprov tas efter behandlingsperioden. I det fall man inte tål dessa tabletter kan järntillskott ges via sprutor.

För de allra flesta räcker järntabletter eller sprutor. Vilken insats som bör ske ska alltid en läkare avgöra utifrån en helhetssyn på hälsotillståndet. Börja inte med järntabletter utan att först konsulterat läkare.

Blodtransfusion

I det fall du har mycket låga värden kan blodtransfusion vara ett alternativ. Framförallt gäller det om en läkare anser att de låga värdena kan påverka hjärtats funktion.

Behandling av sjukdomar bakom symtomet

Det vanligaste är att järnbrist uppstår av blodförlust, främst menstruation. Men det uppstår även hos personer med sjukdomar som innebär blödningar. Bland dessa finns exempelvis magsår, cancer och olika tarmsjukdomar.

I detta fall är det viktigt att kombinera behandlingen mot sjukdomen med behandling för det låga järnvärdet.

Beställ blodprov för järnbrist här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.