Beat diabetes Medisera

Världsdiabetesdagen 2021 – BEAT Diabetes Foundation

14 november 2021

Den 14 november varje år är det Världsdiabetesdagen och Medisera vill vara med och bidra. Syftet med dagen är att sprida kunskap och uppmärksamma de miljoner människor som redan lever med, eller som riskerar att insjukna i, diabetes. I år samarbetar Medisera med BEAT Diabetes Foundation.

14 november – Världsdiabetesdagen

Frederick Banting är född 14 november och det var han som tillsammans med James Macleod upptäckte insulinet. De fick Nobelpriset för detta 1923.

Bakgrund

World Diabetes Day, som den kallas på engelska, startades för snart 30 år sedan redan 1991 av IDF (International Diabetes Federation) och WHO. Man ville uppmärksamma att diabetes ökade stort i världen. 2007 gick även FN in i kampen mot sjukdomen. 2019 beräknar Diabetesförbundet att ca en halv miljon människor är drabbade i Sverige, även om detta är en osäker siffra. FN deklarerade 2006 att diabetes är ett hot mot den globala hälsan vilket är unikt eftersom det inte är en smittsam sjukdom. Diabetes har en pandemisk utbredning och det är viktigt att utvecklingen bromsas och stoppas. 2019 skattas det globalt att 415 miljoner människor när drabbade, vilket är var 11:e vuxen. Ungefär hälften är fortfarande odiagnosticerade. Till 2040 räknar man med att siffran globalt har ökat till 642 miljoner människor. Ökningen av antalet personer som idag har prediabetes eller lever med diabetes typ 2, är förutom gener, även förknippat med livsstilsfaktorer, så som otillräcklig fysisk aktivitet och konsumtion av ohälsosam mat. Samtidigt är utanförskap, stigma och psykiska hälsoproblem nära kopplade till både personer som lever med diabetes och anhöriga.

Medisera och BEAT Diabetes Foundation – 2021

I år samarbetar Medisera med BEAT Diabetes Foundation. Syftet med samarbete är att BEAT Diabetes tillsammans med Medisera vill uppmuntra personer som idag misstänker att de ligger i riskgruppen, att våga ta första steget, genom att beställa Mediseras hälsokontroll Beat – Diabetestest (Hba1C och Glukos) för att få indikation om hen befinner sig i riskgrupp. Syftet är även att anhöriga ska våga fråga och prata med närstående, för att öka kunskap och medvetenheten och minska stigman kring prediabetes och diabetes typ 2. Beat Diabetes och Medisera hoppas även kunna uppmuntra anhöriga att beställa Beat – Diabetestest till sina kära, via presentkort som Medisera erbjuder, detta för att minska risken för följdsjukdomar och för att få deras kära ska få rätt vård och stöd i framtiden.

Beställ Beat – Diabetestest här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.