Fettets påverkan på hjärta och kärl

Ta hand om ditt hjärta: fettets påverkan på hjärta och kärl

14 februari 2022

Fetter i blodet är en känd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Blodfetterna fyller en viktig funktion och behövs i måttlig mängd. Däremot kan för höga halter blodfett börja lagras inne i våra blodkärl och tillslut täppa igen dem. Faktorer som påverkar blodfettet är kolesterol, triglycerider och apolipoprotein.

Det onda och det goda kolesterolet

Kolesterol är ett fett som finns i blodet. Kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Det finns två olika slags kolesterol: LDL och HDL.

LDL-kolesterol

Det talas ofta om det “onda” och det “goda” kolesterolet. LDL kallas för det onda kolesterolet med anledning att höga mängder kan vara skadligt för hälsan. En normal mängd LDL i blodet är bra för kroppen eftersom kolesterol då transporteras ut till kroppsdelar som behöver detta.

HDL-kolesterol

HDL-kolesterolet består av protein och en liten mängd av kolesterol. HDL brukar kallas för det goda kolesterolet då det för med sig en skyddande effekt. HDL transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna. För lågt HDL-värde innebär en ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Triglyceridernas påverkan på blodfett

Triglycerider är ett sorts fett som finns i blodet och används som energi i kroppen. Till skillnad från kolesterol som till största del bildas i kroppen, kommer triglycerider från den mat vi äter. Om kroppen har för höga halter av triglycerider i blodet kan dessa fastna vid blodkärlens väggar, något som gör det besvärligt för blodet att ta sig igenom.

Apolipoprotein A och B

Apolipoprotein A och Apolipoprotein B är proteiner som är involverade i transporten av kolesterol i blodet.

Apolipoprotein A är en viktig del i HDL-kolesterolet som innehåller ”det goda kolesterolet”. Apolipoprotein B är en viktig del i LDL-kolesterolet som innehåller ”det onda kolesterolet”, samt andra skadliga fettpartiklar som VLDL och IDL.

Genom att mäta halterna av Apolipoprotein A respektive B får man en tydligare bild för bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdom. Trots att nivåer av Apolipoprotein A och B oftast förknippas med LDL och HDL-nivåer, har mätning av dessa vissa fördelar jämfört med att enbart mäta kolesterolnivåer i blodet.

Vad är bra och dåligt fett?

Det finns flera faktorer som påverkar blodfettet i kroppen. Något som till stor del påverkar balansen är intag av fett. Rätt sorts fett i lagom mängd är avgörande för kroppens välbefinnande. Fett förser bland annat kroppen med energi, skyddar våra inre organ och bygger celler.

För att förstå om man får i sig rätt fett till kroppen, är det bra att begripa skillnaden mellan mättat och omättat fett.

Mättat fett

Mättat fett i för höga halter skadar kroppen. Exempel på livsmedel som innehåller mättat fett är grädde, smör och charkprodukter. De flesta i Sverige äter mer mättat fett än rekommenderat och skulle därför behöva dra ner på det mättade fettet. I Sverige hör hjärtinfarkt och stroke till de vanligaste dödsorsakerna. Forskning visar att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar om man byter ut en del av det mättade fettet i maten mot omättat fett.

Omättat fett

Enkelomättat och fleromättat fett kallas för omättat fett. Det är nyttiga fetter som är bra för hälsan. Kroppen kan inte själv tillverka dem och vi måste därför få i oss dessa via maten. Enkelomättat fett finns i många olika livsmedel, som avocado, nötter och kyckling. Fleromättade fetter är livsnödvändiga och finns i livsmedel som fet fisk och rapsolja.

Hjärt- och kärlsjukdomar och blodmarkörer

Höga halter av blodfetter kan endast upptäckas genom blodprov. Hjärt & Kärltestet är för dig som vill förstå om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Källor

1177.se

livsmedelsverket.se

hjart-lungfonden.se

Beställ Mediseras hjärt & kärltest via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.