kolhydrater

Kolhydrater och hälsa

28 augusti 2023

Vad är kolhydrater?

Kolhydrater är organiska föreningar som utgör en viktig källa till energi för kroppen. De består av kol, väte och syre och finns i livsmedel som socker, stärkelse och fiber. I kroppen bryts kolhydraterna ner till glukos, som sedan används av cellerna för att producera energi.

Snabba kolhydrater

Snabba kolhydrater är sockerrika och enkla kolhydrater som snabbt bryts ner i kroppen, vilket resulterar i hastig ökning av blodsockernivån. De finns i livsmedel som läsk, godis och vitt bröd. Snabba kolhydrater kan ge en kortsiktig känsla av energi, men blodsockret sjunker fort vilket kan leda till hunger och trötthet.

Långsamma kolhydrater

Långsamma kolhydrater är komplexa kolhydrater som tar längre tid att brytas ner och absorberas i kroppen. De resulterar i en mer gradvis och stabil ökning av blodsockernivån. Livsmedel som fullkornsprodukter, grönsaker och baljväxter innehåller långsamma kolhydrater.

Kolhydrater och GI

GI står för glykemiskt index och mäter hur snabbt en viss kolhydratkälla höjer blodsockernivån efter intag. Livsmedel med högt GI bryts snabbt ner och resulterar i blodsockerstegring, medan livsmedel med lågt GI bryts ner långsammare och ger en mer stabil blodsockernivå. Detta koncept hjälper människor att välja kolhydrater som passar deras behov, framförallt för personer med diabetes eller de som vill reglera blodsockernivåerna.

Kombinera kolhydrater rätt

Att kombinera kolhydrater på ett hälsosamt sätt handlar om att välja balanserade och näringsrika alternativ. Här är några riktlinjer:

  • Välj helkorn: Prioritera livsmedel med långsamma kolhydrater som fullkornsprodukter, havre, quinoa och brunt ris. Dessa ger en stabilare energinivå och innehåller mer fibrer och näringsämnen.
  • Inkludera grönsaker och frukt: Lägg till grönsaker och frukt i dina måltider för att få en bredare spektrum av näringsämnen och fibrer. De bidrar också med kolhydrater, men ofta med lägre GI.
  • Balans med proteiner och fett: Kombinera kolhydrater med proteinkällor som kyckling, fisk, bönor eller tofu samt hälsosamma fetter som avokado, nötter och olivolja. Detta hjälper till att hålla dig mätt längre och stabilisera blodsockernivån.
  • Undvik överdrivet bearbetade livsmedel: Minska konsumtionen av högt bearbetade livsmedel med högt sockerinnehåll och snabba kolhydrater, som läsk, godis och vitt bröd.
  • Planera måltider: Försök att balansera kolhydrater över dina måltider och snacks. Undvik att överbelasta en måltid med för många kolhydrater.
  • Lyssna på din kropp: Lär känna hur din energi- och mättnadsnivå påverkas av olika kolhydratkällor. Anpassa dina val efter dina individuella behov och kroppens reaktioner.

Testa dina blodvärden kopplat till kolhydrater

Blodsocker, insulin och kolhydrater är starkt kopplade till varandra. Genom en hälsokontroll via blodprov kan du få reda på dina blodvärden kopplat till din kost.

Glukostest

Det är möjligt att testa dina blodvärden kopplade till kolhydrater, särskilt blodsockernivåerna. Ett vanligt test för detta är glukosmätning via blodprov. Testet mäter mängden glukos, det vill säga socker, i ditt blod och ger en indikation på hur ditt blodsocker påverkas av kolhydrater. Du kan läsa mer om blodprovet Glukos här.

HbA1C-test

HbA1c är förkortning för glykosylerat hemoglobin. Det förekommer när hemoglobinet (som finns i vårt blod) exponeras för glukos under lång tid. Ju mer blodsocker som finns i blodet, desto mer HbA1c bildas. Mediseras blodprov för HbA1c används i första hand som ett sätt att mäta koncentrationer av glukos som förekommit i blodet de senaste tre månaderna. Testa ditt HbA1c värde här. 

Insulintest

En blodanalys av insulin kan användas för att utreda eventuella misstankar om lågt blodsocker, diabetes och insulinresistens. Vanliga symptom är snabba eller kraftiga blodsockerfall samt svårigheter att få upp blodsockret. Lågt blodsocker kallas även för hypoglykemi, denna markör är en pusselbit i en mer omfattande utredning gällande detta. Läs mer om insulintestet här.

C-peptid-test

Om kroppens produktion av insulin är obalanserad kan en analys av C-peptid ge en bild över hur kroppens insulinproduktion ser ut. Olika typer av diabetes kan påverka C-peptidvärdet i blodet på olika sätt. Genom att analysera C-peptid kan man se vilken typ av diabetes det handlar om. Bedömningen behöver dock kompletteras med annan information än endast ett blodprov för att kunna ställa diagnos. Du kan beställa provet C-peptid här. 

Läs mer om Mediseras omfattande Hälsokontroller här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.