PSA kvot (fri/tot)

PSA används främst för diagnos och uppföljning av sjukdom i prostatan och då särskilt prostatacancer. Kvoten mellan fritt och totalt PSA baseras på att en större del av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika makromolekyler, medan endast en mindre del cirkulerar i fri, obunden form.

Läs mer om Mediseras PSA prov där PSA kvot inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför behövs analysen av PSA kvot (fri/tot)?

PSA, kvot (fritt/tot) är användbar för att bättre diskriminera mellan olika sjukdomar, t.ex. benign prostatahyperplasi (BPH) och kliniskt lokaliserad prostatacancer i de fall där PSA-halten endast är lätt förhöjd. Därför besvaras PSA kvot (fritt/tot) endast inom ett visst intervall och inte om PSA värdet är mycket förhöjt eller mycket lågt. PSA är bl.a. förhöjt vid prostatacancer, benign prostatahyperplasi, prostatit och akut urinretention dvs. svårigheter att tömma urinblåsan när man kissar.

Förhöjt värde av PSA kvot (fri/tot)

Vid cancer och inflammation i prostatakörteln är en större andel av PSA i serum bundet till makromolekyler än vid en godartad prostataförstoring. Ju högre kvot, desto lägre är risken för cancer.

Lågt värde av PSA kvot (fri/tot)

En låg kvot innebär en högre risk för sjukdom.

Beställ PSA prov via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.