prediabetes

Vad är prediabetes?

18 april 2019

Prediabetes innebär ett tillstånd där man har lätt förhöjda glukosvärden (blodsockervärden) som i sin tur innebär en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes. Definitionen av prediabetes är förhöjt glukosvärde efter fasta i blodplasma (6,1–6,9 mmol/l) och/eller nedsatt tolerans för glukos (venöst 2-timmarsvärde 7,8–11,0 mmol/l). HbA1c är en annan blodmarkör som är relevant då det ger ett genomsnittsvärde för blodsockret under en längre tidsperiod på 10–12 veckor. Värden mellan 42 – 47 mmol/l borde uppmärksammas. Läs mer om Mediseras blodsockertest.

Tidig upptäckt av prediabetes är viktigt

Prediabetes är vanligt och man räknar med att ca 15 % av befolkningen i Sverige har prediabetes. Inaktivitet, hög ålder, ärftlighet för typ 2-diabetes och tidigare graviditetsdiabetes ökar risken för prediabetes. Att upptäcka att man har prediabetes så tidigt som möjligt är självklart bra i syfte att kunna ändra livstid. Ju tidigare upptäckt desto större chans att slippa utvecklas diabetes typ 2.

Insulin och nivån av glukos (blodsocker) i blodet

Nivån av glukos i blodet i våra kroppar regleras av insulin som är ett hormon. Nivån av glukos ska inte vara för lågt, då cellerna behöver energi för att fungera, och inte för högt, då en för hög glukosnivå är skadlig för oss. Om insulinet inte fungerar som det skall kan det inte reglera glukoset på nivåer som är hälsosamma för oss, vilket leder till att för höga nivåer av glukos finns kvar i blodet istället för att tas upp av cellerna. Ett lätt förhöjt fasteblodsocker ligger vanligtvis på mellan 6–7 mmol/l, medan diabetesdiagnos ställs vid upprepade fasteglukosvärden över 7 mmol/l. Risken för att utveckla diabetes är större hos personer med lätt förhöjda glukosvärden och det är därför tillståndet kallas prediabetes.

Prediabetes och diabetes typ 2

Prediabetes övergår ofta till typ 2-diabetes, men inte alltid. Ofta går det dock många år innan personen med prediabetes får en korrekt diagnos eftersom symptomen ofta är milda. Detta gör att närmare 50% av alla som får en typ 2-diabetesdiagnos redan har en diabeteskomplikation. I vissa fall ställs diagnosen först efter en första hjärtinfarkt. Därför är det alltid fördelaktigt att ställa diagnos i ett så tidigt stadium som möjligt.

Är prediabetes farligt?

Prediabetes är en av många riskfaktorer för utveckling av hjärtsjukdom och diabetes typ 2. Andra riskfaktorer är förhöjt blodtryck, övervikt, höga blodfetter, rökning och fysisk inaktivitet. I syfte att minimera risk för sjukdom skall man försöka ta bort så många riskfaktorer som möjligt.

Hur diagnostiseras prediabetes?

Prediabetes diagnostiseras genom blodprov som mäter glukos i blodet. Lätt förhöjda glukosvärden efter fastande i 10-12 timmar eller efter det att man fått i sig viss mängd glukos påvisar prediabetes. Ett lätt förhöjt glukosvärde efter fasta är värden på mellan 6,1–6,9 mmol/L. Försämrad tolerans mot glukos definieras som ett glukosvärde på 7,8–11,0 mmol/L (venöst blod) eller 8,9–12,1 mmol/L (kapillärt prov) två timmar efter intag av 75 gram glukos.

Impaired Fasting Glucose, IFG och Impaired Glucose Tolerance, IGT

På engelska heter detta Impaired Fasting Glucose, IFG som innebär att glukosnivån gått över gränsen för vad som är ett normalt blodsocker, men innan man fått diagnosen diabetes. Detta innebär också att man har nedsatt tolerans för glukos vilket på engelska kallas för Impaired Glucose Tolerance, IGT.

Glukosbelastningstest

Ett glukosbelastningstest kan hitta både förhöjda glukosvärden och försämrad tolerans mot glukos. Testet innebär att man först tar ett blodprov fastande och att man därefter får i sig 75 gram glukos följt av ett blodprov till två timmar senare.

Prediabetes och ärftlighet

Det finns många riskfaktorer för typ 2-diabetes och ärftlighet är en av dem. Om du har familjemedlemmar som har diabetes typ 2 är det därför en rekommendation att dels leva på ett sätt som minimerar risken samt dels att testa dina blodvärden.

Hur förebygger och behandlar man prediabetes?

Din livsstil är det allra viktigaste när det kommer till att förebygga och behandla prediabetes. Fysisk aktivitet, att tänka på vad man dricker och att äta bra mat som till exempel fisk, grönsaker och frukt (i måttliga mängder) samt att inte använda tobak är alla viktiga faktorer för att inte utveckla prediabetes. Om du har andra riskfaktorer som högt blodtryck, övervikt och höga blodfetter är dessa också viktiga att behandla.

Stress och sömnbrist

Sömnbrist och stress, framförallt under längre perioder påverkar oss negativt och höjer även blodsockret. Nybildning av glukos i levern omvandlas till fett som lagras i buken. Sömnbrist påverkar och stör hormoner som reglerar sötsuget vilket kan leda till större intag av socker. Kroppens möjligheter att själv hantera blodsockret påverkas främst genom att äta nyttigt och att röra sig/träna då kroppen är beroende av regelbunden fysisk aktivitet för att må bra.

Forskning

Studier som DPP-studien (Diabetes Prevention Program från USA) och DPS (Diabetes Prevention Study från Finland) har visat att mindre livsstilsförändringar kan minska utvecklingen av diabetes med ca 60%. Det räcker att gå ner något i vikt och att börja röra på sig dagligen för att påverka utvecklingen av prediabetes. Träning och motion innebär att glukosen används av muskelcellerna i stället för att gå ut i blodet. Motion minst en halvtimme, minst fem dagar i veckan ger resultat. Midjemått och vikt är bra att hålla under uppsikt. Ett midjemått under 80 cm är önskvärt för kvinnor och för män gäller 94 cm. Höga stressnivåer kan vara lika dåligt som övervikt för utveckling av prediabetes. Undvik också att röka och att snusa då tobak ökar risken för förhöjt blodsocker.

Källor

insulin.se

Claes-Göran Östenson, professor och överläkare, Karolinska institutet

Diabetesfonden

Läkartidningen

Testa blodsockervärden via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.