Prostatacancerförbundet Medisera

Medisera bidrar till forskningen – Prostatacancer

18 november 2021

Vad är Mustasch­kampen?

Mustaschkampen är Prostatacancerförbundets årliga kampanj  och äger rum under november månad. Alla pengar som samlas in går till Prostatacancerfonden.

Vad används pengarna till?

Pengarna går till utveckling av bättre vård, forskning samt kunskapsspridning om manlig hälsa och prostatacancer. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Tidig upptäckt räddar liv

Att upptäcka sjukdomen tidigt i förloppet kan vara avgörande. Ett PSA-blodprov kan vara första steget, läs mer här.

Mustaschkampens mål

  • Att öka allmänhetens kunskap om prostatacancer och mäns hälsa
  • Att alla män som fyllt 50 år tar ett PSA-blodprov eftersom en tidig upptäckt av prostatacancer räddar liv
  • Att samla in medel till Prostatacancerfonden för vidare forskning och utveckling om sjukdomen

Medisera stöttar forskningen

Mediseras gåva stöttar projekt inom svensk prostata­cancerforskning och ger bidrag till kompetensutveckling av vårdpersonal.

Beställ Mediseras PSA-prov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.