Vad visar ett hälsotest via blodprov?

Ett hälsotest via blodprov kan innefatta olika analyser som exempelvis visar blodvärde, vitaminbrist, rubbningar i sköldkörteln samt indikationer på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsotesterna är olika omfattande och innehåller därmed olika analyser.

Vilka värden visar Mediseras Hälsokontroll Stor?

Ett omfattande hälsotest som erbjuds av Medisera är Hälsokontroll Stor vilken innehåller 35 analyser:

  • Blodstatus – tex. Hemoglobin, MCH, Hematokrit, Trombocyter
  • Diabetes – Glukos och HbA1C
  • Hjärta/kärl – tex. HDL, Kolesterol, Apo kvot
  • Njurfunktion – tex. Kreatinin, Natrium, Kalium
  • Leverfunktion – ASAT, ALAT
  • Vitaminer – D-vitamin, B 12, B9
  • Mineraler – Järn, Magnesium, Ferratin
  • Sköldkörtelrubbning – TSH, T4, T3
  • Prostata / Testosteron – PSA, Testosteron
  • Inflammation – CRP

(B9 samt T3 testas enbart på kvinnor. PSA och testosteron testas enbart på män)

Måste jag besöka en läkare innan?

Nej, det behöver du inte. Genom Medisera bestämmer du själv vilka analyser du vill göra och vi skickar remissen för dig till det provtagningsställe du väljer. Beställning, remiss och provsvar sker digitalt, det du behöver göra är att lämna ett venöst blodprov. Glöm inte din legitimation, remissen hittas genom ditt personnummer. Du får även en skriftlig kommentar av en av våra legitimerade läkare.

Kan blodproverna visa sjukdomar?

Blodprover kan ge indikationer på exempelvis avvikande blodvärde, rubbningar i sköldkörteln eller minskad funktion i njuren. Det räcker inte med ett blodprov för att en läkare ska sätta en diagnos. Däremot kan blodproverna påvisa att behov finns av ytterligare undersökning.

Beställ Hälsokontroll Stor

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.