Nötallergitest

Nötallergi är egentligen en matallergi och en av de vanligaste allergierna som finns. Nötallergi är en allvarlig allergi även om de flesta kan leva normalt med den. Det farliga med nötallergi är att svalg och mun kan svullna upp och försvåra andningen, något som snabbt kan bli allvarligt. Nötallergi innebär att du är allergisk mot proteinerna som finns i nöten. Vissa människor är endast allergiska mot jordnöt medan andra är allergiska mot flera olika nötter.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras nötallergitest via blodprov.

Symptom vid nötallergi

Symptomen vid en nötallergi är ofta centrerade runt mun och svalg. Efter att du svalt en nöt eller utsatts för nötter kan du känna av klåda i munnen, att läpparna och svalget svullnar, nässelutslag på huden och svåra andningsbesvär. Det är viktigt att kontakta akuten direkt vid andningssvårigheter. Nötallergiker behöver bära med sig adrenalinsprutor som kan användas vid en anafylaktisk chock. Chocken är mycket farlig och kan orsaka ett sjunkande blodtryck och att andningen upphör.

Behandling av nötallergi

Behandling av nötallergi är olika beroende på svårighetsgrad. Om du har mindre besvär kan det räcka med antihistamin som finns receptfritt på apoteket. Är besvären värre och du exempelvis får svårt att andas finns injektionspennor med adrenalin. Personer med svår nötallergi kan även få medicin som luftrörsvidgande astmamedicin. Ring 112 om du får besvär med andningen.

Allergitest

Om du misstänker att du är nötallergiker finns det olika test att utföra. Ofta tar man blodprov och det finns även speciella pricktest där man kan ta reda på vilka nötter du är allergisk mot.

Testa nötallergi via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.