Varför blodprov före operation?

Om en operation innebär att patienten behöver sövas, alternativt att ryggbedövning kommer att ske, tas blodprov några dagar i förväg. Via blodprovet kan läkarna kontrollera att värdena är på godkända nivåer vilket innebär att operationen kan genomföras. Är värdena för kraftigt avvikande kan operationen behöva skjutas upp.

Prover beror på operation

Vilka prover som behöver ske inför en operation avgör alltid ansvarig läkare. Detta både utifrån vilken operation som ska utföras samt individens förutsättningar med exempelvis bakomliggande sjukdomar. Det är däremot vanligt att blodstatus, blodets möjligheter att koagulera samt leverfunktionen mäts.

Blodprov kan exempelvis avgöra bypass

En flernationell studie, på närmare 8000 personer, visar att blodprov kan användas för att avgöra om bypass eller ballongutvidgning bör utföras eller om det riskfyllda ingreppet istället ska undvikas. Detta genom att mäta två proteiner, troponin samt BNP. Med höga värden hos patienten finns fördel att operationen genomförs medan det vid låga värden är för riskfyllt.

”Det kan vara frestande att operera, både för läkare och för patient, men studien visar att vi då kan göra patienten en björntjänst” säger Stefan James i en artikel på Forskning & Framsteg.

Besällt Blodstatus & Blodkoaguleringstest

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.