Om zink och zinkbrist

Zink är ett mineral som nödvändig för allt liv. Det är viktig för flera kroppsfunktioner, bland annat nybildningen av celler. Kroppen behöver zink vid muskeltillväxt, graviditet, för att läka skador, för att få hår att växa och för att hormonerna ska fungera. Totalt finns det runt hundra olika kroppsfunktioner som är beroende av zink. Det går att hitta mineralen i alla celler i kroppen men mest finns detta mineral i olika organ. Oftast får man i sig zink genom den mat man äter. Det finns framförallt i kött, kyckling, mjölkprodukter och bröd. Läs mer om Mediseras zinktest.

Läs om Mediseras Vitamin & Mineraltest där test av zink ingår.

Varför behövs analysen av zink?

Både för mycket och för lite zink eller zinkbrist kan få allvarliga konsekvenser för hälsan. Värt att nämna att zinktest ska utföras på fastande mage.

Förhöjt blodvärde av zink

Konsumtion av för stora mängder zink kan leda till ataxi (koordinationsstörning) och trötthet. När det finns för mycket zink i blodet brukar det även leda till att både järn-, och kopparkoncentrationen i blodet minskar, vilket i sin tur kan leda till olika problem som exempelvis blodbrist. Förhöjt värde av zink kan öka kolesterolet i blodet, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Höga zinkhalter i blodet kan även bero på problem med ämnesomsättningen i kroppen. Om kroppen har för höga zinkhalter under lång tid kan det t.ex. visa sig som problem med att röra sig och problem med finmotoriken.

Lågt blodvärde av zink – zinkbrist

Eftersom zink behövs för att kunna bilda nya celler och nya celler behövs för att kunna läka sår har zinkvärdet i blodet en koppling till hur väl kroppen kan läka sina sår. Låga zinkhalter kan även leda till hämmad tillväxt, ett försämrat immunförsvar eller problem med mage och tarmar. Zink är även kopplat till kroppens immunförsvar. Har du zinkbrist kan du få hudproblem, mentala besvär (apati, aggression eller depression), senilitet samt problem med lever och njure.

Test av zinkbrist via blodprov

Idag är det relativt smidigt att göra ett hälsotest och undersöka zinkbrist via blodprov. Det finns flera olika hälsotester för att ta reda på om man lider av zinkbrist, men ett blodprov är det säkraste sättet att få reda på hur nivåerna står sig mot referensvärden.

Beställ zink-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.