Kan blodprov visa näringsbrist?

Blodprov kan tydligt visa att en person har näringsbrist, dvs. att personen får i sig för lite av de näringsämnen som kroppen behöver. Den vanligaste näringsbristen är järnbrist. Upp mot 30 – 40 % av alla svenska fertila kvinnor har järnbrist. Vanliga symtom är bland annat trötthet, huvudvärk och sämre immunförsvar.

Blodprov kan visa låga värden

Näringsvärden mäts via blodprov och analys kan ske av enstaka vitaminer och mineraler alternativt via breda tester där ett flertal analyser sker.

Hos Medisera kan bland annat tester av D-vitamin, Zink samt Vitamin B12 beställas. Många väljer däremot Vitamin & Mineraltestet som innehåll 13 stycken blodmarkörer. Blodproverna beställs online, genomförs hos samarbetande provtagningsställen och svar ges inom 2 – 6 vardagar efter att blodprovet har tagits.

Behandling vid näringsbrist

Ofta kan det räcka med att lägga om kosten alternativt komplettera med kosttillskott. Har ett blodprov genomförts kan analyssvaren tas med till en nutritionist som ger personligt anpassade råd.

Framförallt behövs kosttillskott för personer som inte äter en allsidig kost eller har en sjukdom som skapar ett ökat behov av vissa näringsämnen.

Det är viktigt att inte börja äta kosttillskott innan en läkare har fastslagit att symtomen verkligen kommer från näringsbrist. I annat fall är risken att andra problem ”döljs” av tillskotten vid provtagning och undersökning.

Beställ blodprov för vitamin och mineralbrist

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.