Hur tolkas progesteron och östradiol blodprover?

Gällande dessa hormoner får du ditt exakta värde från blodanalysen. Dessa värden jämförs sedan med referensintervall.
Båda dessa hormoner har flera olika referensintervall beroende på vilken fas i menstruationscykeln du befinner dig den dagen då du tar ditt blodprov. Detta innebär att det inte finns ett normalt värde utan att dessa förändras, både under cykeln och med åldern.
När läkaren tolkar dina provsvar utgår man från kombinationen av svaret avseende dessa båda markörer. Ibland är det inte helt klart vilken fas man är i, man kan vara just mellan 2 faser, då referensintervallen lappar över varandra och det inte finns exakta brytpunkter för faserna i cykeln. Här kan du läsa Unilabs information om progesteron och östradiol.
Testa progesteron & östrogen via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.