Hur tolkas progesteron och östradiol blodprover?

Gällande dessa hormoner får du ditt exakta värde från blodanalysen. Dessa värden jämförs sedan med referensintervall.

Det står inte om värdet är högt eller lågt, röd och grön prick saknas, det finns bara allmänna referensvärden?

Båda dessa hormoner har flera olika referensintervall beroende på vilken fas i menstruationscykeln du befinner dig den dagen då du tar ditt blodprov. Detta innebär att det inte finns ett normalt värde utan att dessa förändras, både under cykeln och med åldern. När läkaren tolkar dina provsvar utgår man från kombinationen av svaret avseende dessa båda markörer. Ibland är det inte helt klart vilken fas man är i, man kan vara just mellan 2 faser, då referensintervallen lappar över varandra och det inte finns exakta brytpunkter för faserna i cykeln. Här kan du läsa Unilabs information om progesteron och östradiol.

Tolkning av provsvar

Mediseras läkare kan inte ställa diagnos gällande hormonell obalans utifrån endast ett blodprov, inte heller ge råd om behandling. För detta krävs det en bredare undersökning av hela din symtombild och anamnes. Blodprovet är endast en del av en sådan undersökning och informationen kan sedan användas för att vidare utreda frågan tillsammans med en läkare eller specialist. Läs mer här: Vad innebär hormonell obalans mellan progesteron och östrogen?

Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.
Beställ Progesteron & Östrogentest via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.