Hypotyreos, kan det upptäckas via blodprov?

Ja, det kan det.

Vad är hypotyreos?

”Hypo” kommer från grekiskan och betyder ”under”, ”tyreos” syftar till grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad. På engelska heter sköldkörtel ” thyroid gland”. Hypotyreos betyder således en underproduktion av de hormoner som sköldkörteln producerar. Den viktigaste funktionen som sköldkörteln har är att styra och balansera kroppens ämnesomsättning.

Vilka hormoner hänger samman med hypotyreos?

Hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) samt TSH (tyreoideastimulerande hormon) som bildas i hypofysen i hjärnan.

Kan man mäta kroppens nivåer av T4, T3 och TSH via blodprov?

Ja, det kan man. Genom ett enkelt blodprov kan man se om nivåerna ligger inom referensvärdet.

Läs mer om Mediseras Stora Sköldkörteltest.

Läs mer om Medisera Sköldkörteltest mellan.

Läs mer om Mediseras Sköldkörteltest bas.

Hur vet man om man lider av hypotyreos?

Exempel på tidiga symtom; du känner dig tröttare och orkar mindre, nedstämdhet och depression, du får svårt att koncentrera dig och fryser mer än vanligt. Har du gått en längre tid med detta kan ansiktet svullna, du kan drabbas av viktuppgång och förstoppning för att nämna några symtom. Symtomen kommer av att kroppens system går på låga varv och ämnesomsättningen sjunker. Värt att notera är att symtombilden kan variera från person till person.

Hur ställer man diagnos?

Det är en läkare som ställer diagnos utifrån omfattande undersökning, symtombild, sjukdomshistoria och blodprov.

Blodprov bekräftar diagnosen

Ett blodprov tas för att undersöka T4 (tyroxin) och TSH. Hög halt av TSH i kombination med låg halt av T4 är indikerar ofta hypotyreos. För att se om du har en så kallad autoimmun sjukdom tas i de flesta fall även blodprov för antikroppar i blodet s.k. TPO-antikroppar.

Läs mer

1177 Hypotyreos: brist på sköldkörtelhormon

Sköldkörtelförbundet

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.