Vattkoppor bältros Varicella zoster virus

Vattkoppor, bältros och antikroppar

18 juni 2024

Vattkoppor och bältros är två sjukdomar orsakade av samma virus, varicella-zostervirus (VZV). Medan vattkoppor oftast drabbar barn, kan viruset återaktiveras som bältros senare i livet. Antikroppar spelar en viktig roll i kroppens försvar mot dessa infektioner, och blodprov kan användas för att diagnostisera och bedöma immunitetsstatus. Vaccination är ett effektivt förebyggande medel som kan skydda mot både vattkoppor och bältros.

Vattkoppor

Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom och är vanligtvis mild, särskilt hos barn, men kan ibland leda till allvarliga komplikationer. De flesta människor smittas av vattkoppor någon gång under barndomen, vilket resulterar i livslång immunitet mot sjukdomen.

Symptom på vattkoppor

Symptomen på vattkoppor inkluderar feber, trötthet, huvudvärk och kliande utslag som utvecklas till vätskefyllda blåsor. Dessa blåsor spricker och bildar skorpor innan de läker. De flesta barn återhämtar sig utan problem, men för vuxna och personer med nedsatt immunförsvar kan sjukdomen vara allvarligare. Vanliga symptom är:

  • Feber, trötthet och huvudvärk.
  • Röda, kliande utslag som utvecklas till vätskefyllda blåsor.
  • Förlust av aptit och allmän sjukdomskänsla.

Smittsamhet

Vattkoppor sprids lätt genom direktkontakt med blåsor eller via luften när en smittad person hostar eller nyser. Inkubationstiden, från exponering av viruset till symptomdebut, är vanligtvis 10-21 dagar.

Behandling

Behandlingen fokuserar främst på att lindra symptomen. Detta inkluderar användning av antihistaminer för att minska klådan, paracetamol för att sänka febern och att hålla huden ren för att förhindra infektioner. Vaccin mot vattkoppor rekommenderas för att förebygga sjukdomen, särskilt för personer som inte haft vattkoppor tidigare och de med försvagat immunförsvar.

Vanliga frågor om vattkoppor

Kan vuxna få vattkoppor?

Ja, vuxna kan få vattkoppor om de inte haft sjukdomen tidigare eller inte har blivit vaccinerade. Hos vuxna kan sjukdomen vara allvarligare jämfört med hos barn.

Är det säkert för gravida kvinnor att komma i kontakt med någon med vattkoppor?

Gravida kvinnor som inte har haft vattkoppor eller inte är vaccinerade bör undvika kontakt med personer som har vattkoppor (eller bältros), eftersom infektionen kan vara farlig för både mamman och barnet.

Hur behandlas vattkoppor?

Behandlingen fokuserar på att lindra symptomen. Detta inkluderar antihistaminer för klåda, paracetamol för feber och att hålla huden ren för att förhindra infektion.

Kan man få vattkoppor mer än en gång?

Det är ovanligt att få vattkoppor mer än en gång. Efter att ha haft vattkoppor får man vanligtvis livslång immunitet mot sjukdomen.

Vad är risken för komplikationer från vattkoppor?

Komplikationer kan inkludera hudinfektioner, lunginflammation och, i sällsynta fall, encefalit (hjärninflammation). Risken är högre hos vuxna, nyfödda och personer med nedsatt immunförsvar.

Hur kan jag veta om jag har immunitet mot vattkoppor?

Ett blodprov kan visa om du har antikroppar mot varicella-zostervirus, vilket indikerar att du antingen har haft vattkoppor tidigare eller blivit vaccinerad.

Bältros (herpes zoster)

Efter att en person har haft vattkoppor stannar varicella-zostervirus kvar i kroppen, vilande i nervsystemet. Senare i livet kan viruset återaktiveras och orsaka bältros, eller herpes zoster. Bältros kännetecknas av ett smärtsamt utslag som ofta uppträder på ena sidan av kroppen eller ansiktet.

Symptom på bältros

Symptom på bältros inkluderar smärta, klåda, eller stickningar innan utslaget uppträder, följt av röda fläckar som utvecklas till blåsor. Bältros kan vara mycket smärtsamt och i vissa fall leda till postherpetisk neuralgi, en smärta som kvarstår långt efter att utslaget har läkt. Vanliga symptom är:

  • Stickande, brännande eller kliande känsla innan utslagen uppträder.
  • Smärtsamma, röda utslag som utvecklas till blåsor.
  • Feber och huvudvärk.

Behandling

Antivirala läkemedel som aciklovir, valaciklovir och famciklovir används för att minska varaktigheten och svårighetsgraden av sjukdomen. Smärtstillande medel och ibland kortikosteroider kan behövas för att lindra smärtan och inflammationen. Tidig behandling är viktig för att minska risken för komplikationer.

Frågor och svar om bältros

Vem kan få bältros?

Alla som har haft vattkoppor kan få bältros, vanligtvis senare i livet. Risken ökar med åldern och är högre hos personer med nedsatt immunförsvar.

Är bältros smittsamt?

Bältros är inte direkt smittsamt, men en person med bältros kan sprida varicella-zostervirus till någon som inte har haft vattkoppor, vilket kan orsaka vattkoppor hos den personen.

Kan man vaccinera sig mot bältros?

Ja, det finns ett vaccin mot bältros som rekommenderas för äldre vuxna och de med hög risk för sjukdomen. Vaccinet kan minska risken för att utveckla bältros och dess komplikationer.

Antikroppar

Antikroppar är proteiner som produceras av immunsystemet som svar på infektioner som vattkoppor och bältros. När en person infekteras med varicella-zostervirus för första gången (dvs. får vattkoppor), utvecklar kroppen specifika antikroppar mot viruset. Dessa antikroppar hjälper till att bekämpa den ursprungliga infektionen och ger skydd mot framtida infektioner med samma virus.

När viruset återaktiveras som bältros, kommer immunsystemet att producera antikroppar igen, vilket hjälper till att bekämpa infektionen. Hos vissa människor kan immunförsvaret vara svagare, vilket gör dem mer mottagliga för en återaktivering av viruset.

Blodprov ger information

För de som inte är säkra på om de haft vattkoppor eller inte, kan ett blodprov ge information. Detta är särskilt viktigt för gravida kvinnor, personer med nedsatt immunförsvar, och individer som överväger vaccination mot vattkoppor.

Blodprov används ofta för att diagnostisera vattkoppor och bältros samt för att bedöma immunitetsstatus mot varicella-zostervirus. Genom att mäta nivåerna av antikroppar i blodet kan det avgöras om en person har en pågående infektion eller om de har haft vattkoppor tidigare och därmed är immuna. De antikroppar som produceras av immunförsvaret kallas IgG antikroppar och IgM antikroppar. Här kan du beställa antikroppstest för Vattkoppor och bältros.

IgG och IgM antikroppar

IgG och IgM antikroppar spelar viktiga roller vid diagnos av infektion samt för förståelsen av immunstatus efter infektion eller vaccination orsakade av varicella-zosterviruset.

IgG-antikroppar

IgG-antikroppar (Immunoglobulin G) bildas senare under en infektion och ger långvarig immunitet. När kroppen har varit utsatt för varicella-zosterviruset, antingen genom naturlig infektion eller vaccination, bildar den IgG-antikroppar. Dessa antikroppar kvarstår i blodet och ger skydd mot framtida infektioner. Ett blodprov som visar förekomst av IgG-antikroppar indikerar tidigare infektion eller immunitet mot vattkoppor och bältros.

IgM-antikroppar

IgM-antikroppar (Immunoglobulin M) bildas tidigt under en infektion och ger initialt skydd. Vid en infektion med varicella-zosterviruset, som vid en primär infektion (vattkoppor) eller reaktivering (bältros), producerar kroppen IgM-antikroppar. Ett blodprov som visar förekomst av IgM-antikroppar indikerar en pågående eller nyligen genomgången infektion med varicella-zosterviruset.

Vaccination

Vaccination mot vattkoppor erbjuds i många länder och är ett effektivt sätt att förebygga sjukdomen. Vaccinet ges vanligtvis i två doser och ger starkt skydd mot både vattkoppor och bältros. För äldre vuxna finns även ett specifikt bältrosvaccin som minskar risken för att utveckla sjukdomen.

Läs mer om vaccination mot vattkoppor och vaccination mot bältros hos Folkhälsomyndigheten.

Källor

Folkhalsomyndigheten.se

1177.se – Vattkoppor

1177.se – Bältros

Beställ antikroppstest för vattkoppor och bältros

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.