Hälsokontroll & hälsoundersökning i Umeå

Välj och beställ hälsokontroll

Adress & öppettider

Adress

Umeå, Aleris Specialistvård

Renmarkstorget 12 C

903 26 Umeå

Öppettider

  • Du behöver boka tid för provtagning. Tidsbokning sker genom att ringa tidsbokningen på 090-140490 måndag–fredag kl. 8.30–15.00.
  • Om du inte avbokar eller ombokar senast 24 timmar innan din bokade tid, utan endast uteblir från besöket, kommer Medisera ta ut en avgift från dig i efterhand.
Se vägbeskrivning

Kontrollera din hälsa i Umeå i Västerbotten

I Umeå samarbetar Medisera med Aleris Specialistvård som har sin mottagning centralt belägen i staden. Här möter du professionell och välutbildad personal som är vana att möta patienter i olika situationer. Adressen är:

Aleris Specialistvård

Renmarkstorget 12 C
903 26
Umeå

Boka tid för provtagning

I Umeå är det tidsbokning för blodprovstagning. Telefontiderna för tidsbokning är måndag–fredag kl. 8.30–15.00 och telefonnumret är 090-140490.

Om du av någon anledning är stickrädd, tveka inte att ta upp detta med personalen inför blodprovstagningen så att de kan möta dina behov på bästa sätt.

Hälsokontroller du kan göra i Umeå

I Umeå kan du välja att ta blodprov för nästan alla av Mediseras Hälsokontroller (förutom allergitesterna). Av de mer omfattande kontrollerna kan nämnas Hälsokontroll stor som är vår mest populära hälsokontroll, mellan och bas samt Stora prestationstestet. Hälsokontrollerna omfattar upp till 38 olika analyser av bland annat diabetes, vitamin och mineral, hjärta-kärl, njure och lever, sköldkörteln, blodstatus, inflammation samt prostata/testosteron (för män) och T3 och folat (för kvinnor).

Välj och beställ hälsokontroll

Hur går det till?

Hälsokontrollen i Umeå görs i samarbete med Aleris och utförs av utbildad personal. Du bokar först din hälsokontroll på Medisera.se och väljer Umeå som provtagningsställe i kassan. E-remissen skickas då digitalt till mottagningen. Du går och tar ditt blodprov efter tidsbokning enligt de anvisningar du fått per e-post vid beställning. Glöm inte att ta med en giltig legitimation. Sköterskan söker på ditt personnummer i datorn och kan se din e-remiss.

När blodprovet är taget skickar personalen blodproven till laboratoriet. När analysen är klar skickas de digitala svaren till Mediseras journalsystem och när vår läkare analyserat och kommenterat dem får du besked om att resultatet är klart och du kan då logga in via Bank-Id för att ta del av dem.

Varför hälsokontroll i Umeå?

Om du är intresserad av att få reda på dina blodvärden och vill få medicinsk information om din kropp kan en hälsokontroll via blodprov vara av värde för dig. Du kan genom detta upptäcka exempelvis brist på vitamin eller mineral och få indikationer på om det finns andra parametrar att ta hänsyn till eller gå vidare med gällande din hälsa.

Du kan genom Medisera skicka remiss till vården gällande blodprovstagning utan att en läkare först behöver göra en bedömning. Hela processen är digital, förutom den del där du bokar tid samt lämnar blod. Du behöver ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer för att kunna göra din hälsoundersökning hos Medisera.

Hälsokontroll stor

I Hälsokontroll stor ingår 35 analyser som ger en omfattande bild av dina blodvärden. Den innehåller blodmarkörer kopplade till njur- och leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sjukdom i prostata (för män), diabetes, sköldkörtelrubbning, hjärta-kärl samt inflammation.

Hälsoundersökning i Umeå

Våra hälsoundersökningar via blodprov i Umeå beställs online och det innebär att samtliga steg; din beställning, e-remissen samt provsvaren genomförs och tas del av digitalt. Det du behöver göra är att boka tid och gå till provtagningsstället och lämna blod. Du får ett meddelande när dina provsvar är kommenterade av vår läkare och klara att ta del av. Du behöver ha tillgång till Bank-Id för att legitimera dig.

Lika säkert som svensk sjukvård

Att välja en privat aktör som Medisera är lika säkert som vilken annan vårdgivare i Sverige som helst, vi står under samma regler och förordningar. Många upplever det som enkelt att använda oss, det går snabbt och smidigt samtidigt som kvalitén är hög. Vi använder oss av säkra inloggningar och all personal har sekretess gällande din medicinska information. Att göra en hälsoundersökning via blodprov har aldrig varit enklare.

Upptäck symptom

Sjukdomar kan vara förknippade med en viss livsstil eller ärftlighet. Genom en hälsokontroll i Umeå kan du upptäcka om du är i riskzonen för sjukdomar innan ett läkarbesök. Du kan få ny information och insikt kring dina blodvärden som i sin tur påverkar ditt hälsotillstånd.

Definieras Mediseras hälsoundersökningar som hälso- och sjukvård?

Ja, det gör de. Medisera är registrerad som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och bedriver tjänster inom Hälso- och sjukvård. Medisera har en verksamhetschef och en MLA, det vill säga en medicinsk ansvarig läkare, enligt den lagstiftning som följer av detta.

Varför Medisera i Umeå?

Enligt våra patienter är Medisera enkelt, trovärdigt och tjänsten håller hög kvalité. Det är just detta som är vår mission, att det ska vara enkelt och patientsäkert att ta reda på om höga eller låga blodvärden påverkar måendet.

Frågor och svar om hälsokontroll i Umeå

Vad är skillnaden mellan hälsokontroll via Medisera och vårdcentralen?

Hälsokontroll via blodanalys fungerar på samma sätt, exempelvis använder Medisera samma laboratorium som den övriga svenska sjukvården. Skillnaden är att Medisera erbjuder privata hälsokontroller som är självfinansierade medan vårdcentraler utför kontroller förutsatt ett godkännande från sjukvårdspersonal. För att få utföra en hälsokontroll via vårdcentralen krävs oftast en anledning, exempelvis sjukdomssymptom.

Kan jag utföra provtagning även om jag inte är skriven i Umeå?

Ja, du kan utföra din hälsokontroll hos Medisera på den provtagningsort som passar dig bäst. Det enda som krävs är att du har ett svenskt personnummer och tar med giltig legitimation till ditt besök. Tänk på att du väljer Umeå som provtagningsställe när du lägger din beställning så att e-remissen ställs till rätt laboratorium. Provsvar och läkarkommentar tar du del av digitalt bara några dagar efter hälsokontrollen genomförts.

Vad kostar en privat hälsokontroll via blodprov?

Hälsokontroll via blodprov i Umeå kostar från cirka 200 kronor till flera tusen kronor. Priset beror på hur många blodmarkörer kopplat till olika hälsoområden du vill testa, ju fler blodmarkörer desto högre pris.

Måste jag boka tid i förväg i Umeå?

Nej, du behöver inte boka din tid för hälsokontroll i förväg. Drop-in gäller för att våra provtagningar, inklusive Aleris Specialistvård i Umeå.

Kan jag göra en allmän hälsokontroll hos Medisera?

Ja, vi erbjuder allmänna hälsokontroller. Alla våra hälsokontroller utförs endast via blodprov.

Kan man utföra sin hälsokontroll på helger?

Nej, provtagning för hälsokontroll går enbart att utföra på vardagar. Se mer information om öppettider högst upp.

Finns det paketerbjudanden för företag i Umeå?

Är du som arbetsgivare intresserad av att erbjuda dina anställda hälsokontroll via blodprov, kan du kontakta oss för paketförslag samt offert.

Kan man beställa hälsokontroll på årlig basis?

Ja, genom att årligen utföra en hälsokontroll kan du enkelt jämföra dina blodvärden över tid och se vad du behöver fokusera på kring din hälsa. Du får rabatterat pris om du beställer en årlig hälsokontroll.

Välj och beställ hälsokontroll