Medisera Bröstcancerförbudet

Medisera stöttar Bröstcancerförbundet

6 oktober 2022

Bröstcancerförbundets arbete

Bröstcancerförbundet grundades 1982 och som enbart fokuserar på arbete mot bröstcancer. Den vanligaste cancersjukdomen som drabbar kvinnor är bröstcancer och cirka 8000 personer får diagnosen varje år i Sverige.

Vision och mission

Bröstcancerförbundets vision handlar om att ingen ska drabbas av bröstcancer. För att nå visionen arbetar förbundet med att finansiera forskning, erbjuda stöd, rehabilitering och driva opinionsbildning. Missionen är att bröstcancerpatienter i Sverige ska få den bästa möjliga sjukvården.

Bröstcancerforskning

Bidrag och stöd från bidragsgivare gör att medicinska framsteg sker som kan motverka bröstcancer. Utvecklingen har positivt förändrats tack vare bland annat forskning och opinionsbildning. Det är bra att utvecklingen går framåt, men mer forskning behövs för att minska antalet drabbade. Därför delar Bröstcancerförbundet varje år ut forskningsanslag för svensk, klinisk bröstcancerforskning.

Rosa Bandet

Rosa bandet är en internationell symbol för kampen mot bröstcancer. Under bröstcancermånaden oktober säljer Bröstcancerförbundet det rosa bandet för att samla in intäkter som går till fortsatt forskningsarbete.

Självundersök bröstknölar

Genom att undersöka sina bröst kan man tidigt upptäcka knölar som kan innebära bröstcancer. En tidig upptäckt av knölar kan rädda liv. Det är viktigt att med jämna mellanrum undersöka knölar på brösten. Självundersökning är extra viktigt för kvinnor som är under 40 samt över 74 år, eftersom de inte blir kallade till mammografi där brösten undersöks av läkare. Läs mer här om hur du självundersöker dina bröst.

Medisera stöttar forskning om bröstcancer

Mediseras gåva stöttar projekt inom svensk bröstcancerforskning. Läs mer här om hur din gåva kan hjälpa Bröstcancerförbundet.

Läs mer om Mediseras Hälsokontroller här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.