Medisera och Alzheimers fonden

God Jul och Gott Nytt År önskar Medisera

13 december 2021

2021 har varit ett händelserikt år för oss på Medisera. Vi vill tacka alla våra kunder och patienter som valt att genomföra sin Hälsokontroll hos oss. Även i år, 2021, har Medisera valt att ge en julklapp till forskningen, detta år till Alzheimerfonden.

Vi vill även tacka våra samarbetspartners och provtagningsställen runt om i Sverige. Sist, men inte minst, ett stort tack till våra kompetenta läkare. Med hopp om fortsatt gott samarbete även 2022!

Alzeimerfonden

Fondens syfte är att samla in och dela ut pengar till forskning inom området, samt att sprida kunskap om demenssjukdom. År 2021 har fonden delat ut 42 miljoner till forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Fonden stöttar även olika vårdutvecklingsprojekt.

Många drabbade av demenssjukdom

Demenssjukdom drabbar fler än 160 000 människor i Sverige och trots detta saknas till stor del bra behandlingar. År 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Mer pengar behövs därför till forskningen inom området.

WHO

WHO menar att demenssjukdom är ett av världens största hälsoproblem och skriver att 47 miljoner människor runt om i världen är drabbade. Antalet insjuknande ökar främst beroende på att människor blir allt äldre och det är främst äldre som drabbas av demenssjukdom. Hälften av alla som blir 90 år får demens, men även yngre kan drabbas. I Sverige idag är runt 10 000 personer under 65 år påverkade av sjukdomen.

Mediseras mission

”Att tillgängliggöra medicinsk information via biomarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa i syfte att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling.”

Beställ Hälsokontroll stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.