Albuminprov

Albumin är ett protein i blodet som bland annat hjälper kroppen ta upp olika ämnen från den mat vi äter. Albumin produceras i levern och det är ett av de vanligaste proteinerna vi har i blodet. Proteinet har flera viktiga uppgifter i kroppen, bland annat ska den hindra vattnet i blodet från att lämna blodkärlen och leta sig ut till vävnaderna. Proteinet transporterar även fett och vissa hormoner till olika delar av kroppen.

Läs om Mediseras njurtest där albumin inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av albumin ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs albuminprov och analys av albumin?

En albuminkontroll utförs oftast som en del av en större testpanel för njuren. Om det finns en obalans av albumin påverkar även detta många andra ämnen och funktioner i kroppen.

Högt värde av albumin

Höga värden av albumin är ett tecken på uttorkning eller vätskebrist. Detta resultat förekommer oftast efter sjukdomar eller besvär där kroppen gör sig av med mycket vätska, exempelvis diarré och kräkningar. Albuminbalansen återställs vid rehydrering.

Lågt värde av albumin

Har du för lite albumin i kroppen tappar blodkärlen sin förmåga att hålla kvar vattnet i blodbanan, vilket gör att vattnet börjar samla sig i olika delar av kroppen. Albuminbrist kan bero på flera saker. En del njursjukdomar kan få kroppen att läcka ut albumin genom urinen.

En annan orsak som kan leda till brist på albumin är undernäring. Vid många svältkatastrofer syns albuminbristen tydligt genom den så kallade “svältmagen”, vilket är en mage som fyllts med vatten. Bristen kan även få fötter, ansikte och andra kroppsdelar att svullna. Även skador och sjukdomar som påverkar lever och njure kan leda till låga albuminvärden. För lite vatten i blodet kan i sin tur leda till ett flertal andra besvär.

Beställ njurfunktions-test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.