Kalium och kalcium – kostråd

Kalium och kalcium är båda grundämnen som är livsviktiga för oss. Kalium hjälper till att reglera vårt blodtryck och fyller en funktion för muskler och nerver. Kalcium är av vikt för att blodet skall kunna koagulera, för nervernas funktion samt vid bildandet av skelett och tänder.

Vad skall jag äta för att få i mig kalium?

Kalium finns i det mesta vi äter. I animaliska livsmedel tex. fisk och kött samt mejeriprodukter finns det kalium samt i grönsaker, frukt, potatis, frön och nötter. Brist på kalium är mycket ovanligt, men kan uppstå om man under lång period fått i sig för lite vätska eller förlorat vätska på grund av sjukdom eller mediciner. För mycket kalium är inte bra och kan vara farligt. Läs mer på livsmedelsverkets hemsida.

Vad skall jag äta för att få i mig kalcium?

Den största delen av kalcium i kroppen finns i skelettet och i tänderna, en mindre del är fritt kalcium. Fritt kalcium spelar en viktig roll i och mellan kroppens olika celler och nivån i blodet regleras genom att njurar, tarm och skelett samverkar. Kalcium och vitamin D3 hänger ihop genom denna reglering. Människans kropp är till 1-2 procent gjort av kalcium. Kalcium finns i det mesta vi äter, men finns främst i nötter, bladgrönsaker och mjölkprodukter. Olika växtdrycker är ofta kalcium berikade.

Brist på kalcium

Kalcium är viktigt för barn som växter och vid brist kan tillväxten hindras. Brist kan även leda till benskörhet.

Höga nivåer av kalcium

Om man tar för mycket kosttillskott av kalcium, främst i kombination med högt intag av vitamin D, kan det leda till förkalkning av vävnader och njurar. Detta kan orsaka skador på njurarna samt njursten.

Kalium och kalcium ingår i Hälsokontroll Stor

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.