Troponin och blodprov

6 januari 2021

Blodprov för att analysera nivå av troponin sker vid misstanke om myokardskada, exempelvis hjärtinfarkt. Tack vare att troponin har hög sensitivitet samt, i kombination med andra hjärtinfarkts kriterier, hög specificitet kan dessa provtagningar både påvisa skadan och dess omfattning.

För att påvisa eller utesluta hjärtinfarkt

En stor andel av de personer som söker akutvård har symtom som skapar misstanke om myokardskada. Men det är enbart ca 5 – 10 % av dessa som har hjärtinfarkt. Det är därmed viktigt att snabbt kunna påvisa eller utesluta om det handlar om hjärtinfarkt eller annan sjukdom. Visar första blodprovet på troponin T < 5 ng/L samtidigt som EKG inte visar något avvikande kan misstanken om att det handlar om hjärtinfarkt normalt avskrivas.

Kriterier för att diagnostisera akut hjärtinfarkt

En eller flera av följande skall vara uppfyllt för att kunna påvisa akut hjärtinfarkt:

  • Troponinvärdet ligger över referensvärdet och kommande provtagningar visar stigande eller sjunkande värden.
  • Ischemiska symtom – Exempelvis bröstsymtom eller lungödem som inte kan härledas till annan orsak.
  • EKG – Förändringar i EKG som kan påvisa hjärtinfarkt, exempelvis utveckling av patologisk Q-våg.
  • Bildbevis – Kan upptäckas vid exempelvis kranskärlsröntgen (även kallat koronarangiografi)

Vid vilka tillfällen kan värdet av Troponin öka?

Provtagning av troponin sker när läkare misstänker akut hjärtinfarkt. Det sker eftersom troponinvärdet i detta fall får en typisk stegring och sänkning (rise and fall). Högre värden kan även uppstå vid annan cell- och vävnadsdöd (nekros) som exempelvis arytmier, lungemboli, sepsis och hjärtsvikt. Till skillnad mot myokardskada är troponinvärdet i detta fall inte lika kraftigt ökande samt håller sig på samma nivå under längre period. Ett normalt värde av troponin kan däremot inte till 100 % säkerhet utesluta hjärtsjukdom. Vid misstanke sker därför flera olika undersökningar.

Vad är skillnaden på Troponin T och Troponin I?

Troponin T och Troponin I är proteiner som finns i hjärtmuskelceller och frigörs om en skada uppstår på en hjärtmuskel. Vid provtagning används dessa mätvärden på samma sätt. Det går alltså att antingen mäta Troponin T eller Troponin I vid misstanke om hjärtinfarkt. Provtagningen kan även delvis avgöra hur stor skada det är på muskeln.

Vad är referensintervallet?

Referensintervallet för troponin är <15 ng/L. Vid >14 ng/L anses personen lida av akut myokardskada. Referensintervallet tar dock inte hänsyn till ålder eller kön. Nivån stiger något med åren och dessutom är det generellt något högre hos män än hos kvinnor.

Källor

Läkartidningen

Vårdgivarguiden

1177, Troponin T och Troponin I

Läs mer om Mediseras Hälsotester här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.