Misstanke om sköldkörtelsjukdom

5 december 2019

Ungefär 300 000 personer i Sverige har någon gång haft rubbning i sköldkörteln, till viss del utan att man själv varit medveten om det. Symtom på sköldkörtel sjukdom kan vara att man blir trött, frusen eller få allmän sjukdomskänsla. Det är alltså lätt att förväxla detta med andra problem. I Sverige är det 5 – 10 gånger vanligare att kvinnor än män får sköldkörtelrubbningar.

Läs mer om Mediseras sköldkörteltest.

TSH, T4 och T3

Avvikande värden av sköldkörtelhormoner kan påverka den allmänna hälsan. Sköldkörteln påverkar ämnesomsättningen i kroppen och det finns därmed flera sjukdomar kopplade till dessa rubbningar. En sköldkörtelrubbning innebär att produktion och utsöndring av hormonerna T3 och T4 påverkas. Det är hormonet TSH som reglerar utsöndringen vilken i sin tur utsöndras från hypofysen. Eftersom både T3 och T4 påverkar ämnesomsättningen och energinivån i kroppen kan rubbningar resultera i flera symtom. Rubbningar kan innebära underfunktion eller överfunktion av hormoner från sköldkörteln.

Symtom på sköldkörtel sjukdom

Underfunktion (hypotyreos)

Symtom som kan uppkomma är bland annat kraftig trötthet, frusenhet och koncentrationssvårigheter. Diagnosen ställs främst efter blodproverna TSH, Fritt T4 och i vissa fall fritt T3. Vid hypotyreos ökar generellt TSH-värdet i blodet.

Överfunktion (hypertyreos)

Symtom som kan uppkomma är bland annat viktnedgång eller en allmän sjukdomskänsla. Flera symtom är lika vid underfunktion och överfunktion men överlag finns en känsla av att ”något är fel i kroppen”. På längre sikt kan man även få symtom som förstoppning, ont i leder och svårighet att få barn.

Undersökning via blodprov

Eftersom TSH påverkar utsöndringen av T3 och T4 är det främst TSH-prov som tas vid misstanke om sköldkörtelsjukdom. Det är även detta prov som sedan tas för att se hur medicinering påverkar värdena och i längden se att sköldkörtelns funktion är återställd. Genom blodprover kan man undersöka eventuella problem i sköldkörteln och om det påverkar ditt mående, alternativt att du vill följa värden över tid. Vid behov av vård/behandling bör däremot prover tas av läkare på vårdcentral.

Andra undersökningar

Andra vägar att kontrollera sköldkörteln är via ultraljud. Det går då att se om den är förstorad, förminskad eller om knölar finns. I vissa fall kan även lungröntgen och datortomografi genomföras. Upplever du att sköldkörteln är svullen eller större än vanligt bör vårdcentral kontaktas för provtagning. Detsamma gäller om du har flera av de symtom som är kopplade till sköldkörtelsjukdom. Då arv påverkar risken att få problem med sköldkörteln bör du informera läkaren om du vet att släktingar haft liknande problem.

Behandling

Vid hypotyreos sker behandling med sköldkörtelhormon. Levaxin och Liothyronin är vanliga läkemedel. Vanligtvis är kraftigare symtom borta inom några veckor. Hypotyreos är generellt livslång och kräver därmed regelbundna kontroller för att inte symtomen ska återkomma. Någon speciell kost brukar inte rekommenderas men Sköldkörtel Förbundet anger att många får ett bättre mående genom att utesluta, eller minska, produkter med gluten.

Källor

1177.se Sköldkörteln

Sköldkörtelforbundet

 

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.