Hypertyreos, kan det upptäckas via blodprov?

Ja, det kan det.

Vad är hypertyreos?

Grekiskans ”hyper” betyder ”över”, ”tyreos” syftar till grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad. Sköldkörtel heter thyroid gland på engelska. Lider man av en överproduktion av de hormoner som sköldkörteln producerar kan detta innebära hypertyreos. Sköldkörteln styr och balanser kroppens ämnesomsättning, en funktion som är viktig för att vi skall må bra.

Vilka hormoner hänger samman med hypertyreos?

TSH (tyreoideastimulerande hormon) som bildas i hypofysen i hjärnan och hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) är kopplade till sköldkörtelfunktionen.

Kan man mäta kroppens nivåer av TSH, T3 och T4 via blodprov?

Ja, det kan man. Genom ett enkelt blodprov kan du se hur dina nivåer i kroppen ser ut i jämförelse med referensvärden.

Läs mer om Mediseras Stora Sköldkörteltest.

Läs mer om Medisera Sköldkörteltest mellan.

Läs mer om Mediseras Sköldkörteltest bas.

Hur vet man om man lider av hypertyreos?

Symtomen vid sköldkörtelrubbning kan vara diffusa, variera från person till person och inte alltid te sig logiska. Vissa symtom kan vara de samma oavsett om du har över- eller underproduktion av sköldkörtelhormon. Här kommer exempel på symtom; nedstämdhet/depression, trötthet, viktnedgång, diarré, ögonproblem, känsla av nervositet, svaghet i muskler samt klappande hjärta och darrighet.

Hur ställer man diagnos?

Det är en läkare som ställer diagnos. Denna baseras på exempelvis kroppsundersökning och att man känner på sköldkörteln, kontroll av puls och blodtryck, kontroll av ögonens utseende samt blodprover. Ibland görs även mer omfattande undersökningar. Exempel på detta är skintigrafi (bild av sköldkörteln), spårjodundersökning (man dricker vätska innehållande liten mängd radioaktiv jod och spårar denna), finnålsbiopsi (vävnad från körteln undersöks) samt ultraljud. Resultatet av undersökningarna sammanvägs sedan med symtombild och sjukdomshistoria.

Blodprover viktiga vid diagnostisering

Blodprover användas för att bekräfta diagnos. Vid överproduktion av sköldkörtelhormon (T4, T3) kan det handla om Graves sjukdom och då har man i majoriteten av fallen förhöjda nivåer av antikroppar i blodet s.k. tyreoidea-receptorantikroppar, förkortat TRAK. Antikropparna startar reaktioner som skall försvara och förstöra smittoämnen som är skadliga för kroppen. Vid Graves sjukdom attackerar dessa istället sköldkörteln och stimulerar den till överproduktion av hormon. Nivån av TRAK i kroppen kan kontrolleras via blodprov.

Läs mer

1177: Överskott av sköldkörtelhormon
Sköldkörtelförbundet

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.